AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı, seçim sonuçlarına yaptıkları itirazın gerekçelerini içeren yazılı bir

açıklama yaptı. Açıklama şöyle :

 

 

                                                                                                                              01.04.201

BASIN BÜLTENİ

 30 Mart 2014 tarihinde Türkiye genelinde mahalli idareler seçimi yapılmıştır. Halkımız yüksek oranda katılımla seçimlere iştirak etmiştir. Kartal genelinde de seçimlere katılım yüksek olmuştur. Kartal da 331.658 seçmen vardır. Aldığımız bilgiye göre kullanılan oy sayısı 298.000 üzerindedir.

Yine kesin olmayan sonuçlara göre;

Kartal Belediye Başkanlığı için tespit edilen geçersiz oy sayısı 12.668

Belediye meclis üyeliği için tespit edilen geçersiz oy sayısı 13.709

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için tespit edilen geçersiz oy 12.355 dir

     Kartalda bugüne kadar yapılan gerek genel seçim,  gerekse yerel seçimlerde tespit edilen en yüksek sayıda GEÇERSİZ oy ile karşı karşıyayız. Bu durum dikkate şayandır. Bu geçersiz oy sayısının Kartal seçmen sayısı ve kullanılan oy sayısı dikkate alındığında çok yüksek bir rakam olduğu ve incelenmesi gerektiği inancındayız.

       Değerli Basın Mensupları aşağıdaki konulara dikkatinizi çekmek isteriz, itirazımızın temelini oluşturan maddeler şunlardır;

1-     Ak Parti olarak oy sayım işlemlerindeki sandık sayımlarında 325 sandığa itiraz ettik. İtirazlarımız yetkili arkadaşlarımız tarafından sandık kurullarına verilmiştir.

2-     Bir kısım sandıkların oy kullanma esnasında vaktinden önce açılıp bazı düzeltmeler yapıldığı tutanaklarla sabittir.

3-     Her seçmene 3 oy pusulası verilmesi gerekirken eksik oy pusulası verildiği tespit edilmiştir. Bir takım sandıklarımızda oy kullanan vatandaşlarımıza Kartal Belediye Başkanlığı oy pusulasının verilmediği/eksik verildiği vatandaşlar tarafından bizlere bildirilmiştir. Bu husus kullanılmayan oy pusulalarının sayılarına bakıldığında net bir şekilde görülmüştür.

      İtiraz edilen konulardaki detay bilgiler ve belgeler dilekçemiz ekinde ilçe seçim kuruluna sunulmuştur.

     Adalet ve Kalkınma Partisi olarak milli iradenin sandığa yansıması bizim için çok önemlidir. Verilen her oy kutsaldır ve takip edilmelidir. Tespitlerimize göre geçerli oy sayısının yaklaşık % 5’i geçersiz kabul edilmiş ve seçmen iradesi sandığa yansımamıştır. Geçersiz oyların seçim sonuçlarını partimiz lehine etkileyeceği kanaatindeyiz. Bu nedenle seçim üzerindeki şaibenin kaldırılmasını ilgili mevzuat gereği Kartal’da sandıkların yeniden sayılmasını talep ediyoruz.

     Bu hususu çok önemsediğimiz, Milli iradenin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.       Adalet ve Kalkınma Partisi /Kartal İlçe Başkanlığı