AK Partili Sancaktepe Belediyesi, “Bakanlar Kurulu Kararı”nı yok sayarak usulsüz bir ihaleye imza attı.

Belediye, “Otobüs kiralama hizmet alım ihalesi”nde  Bakanlar Kurulu’nun 02 Ekim 2014 tarihinde aldığı ve  29137 sayılı resmi gazete yayımlanan “ Taşıtlar, yakıt hariç, söförlü veya şöförsüz edinilebilecektir” kararını yok sayarak,  12.12.2014 tarih ve 150571 sayı numarası ile 2015 yılı otobüs kiralama hizmet alımına “yakıt dahil” olarak çıktı.


12 ay süre ile 2 Adet 45+1 kişilik Otobüs ve 3 Adet 27+1 kişilik Otobüs kiralama işine 2.065.462,96 TRY muhammen bedelli ihaleye 3 firma teklif verdi.

Bir firma elenirken, 2 firmanın teklifi geçerli sayıldı. İhale, 1.598.500,00 TRY bedelle AKKURTLAR TURİZM NAKLİYE VE GIDA SANTİC.LTD.ŞTİ’nde kaldı.


Bakanlar Kurulu Kararı’nı yok saydılar..

237 sayılı Taşıt Kanununun 12 nci maddesi dayanak yapılmak suretiyle 17.03.2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller yürürlüğe konulan ancak, söz konusu düzenlemenin araç kiralamalarında verimsizliği önleyememesi sebebiyle, Bakanlar Kurulu’nun 02 Ekim 2014 tarihinde “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ın Ç bendinde “ Taşıtlar, yakıt hariç, söförlü veya şöförsüz edinilebilecektir” hükmüne rağmen, belediye bu kararı yok sayarak “Yakıt dahil” ihaleye çıktı.

Bakanlar Kurulu kararında, araç kiralama ihalelerinde yakıt hariç ihale yapılması, bakanlar kurulu kararından önce ihalesi yapılan ancak sözleşmesi yapılmayan ihalelerin kamu yararına iptal edilmesi, bakanlar kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından yapılacak araç kiralama ihalelerinin ise yakıt hariç olarak yapılması açıkça belirtilmesine rağmen, Sancaktepe Belediyesi, Bakanlar Kurulu kararını ciddiye almadı ve uygulamadı.

Belediye bu ihaleyi Bakanlar Kurulu Kararı’na rağmen nasıl yaptı? İhalede başka usulsüzlükler yapıldı mı? Hangi usulsüzlükler yapıldı? Ayrıntılar yakında  İlk Haber Gazetesi’nde...