İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "yolsuzluk yapanlar"la ilgili açıklamada bulundu.

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşmelerinda yaptığı konuşmada, belediyelerle ilgili önemli mesajlar verdi.

İktidar muhalefet,  gözünün yaşına bakmayacağız

Bakan Soylu  " Kanuna aykırı davranan kim varsa, yolsuzluk yapan kim varsa, belediye başkanıdır, x'tir, y'dir, z'dir, bu saatten sonra muhalefet belediyeleri de iktidar belediyeleri de nasıl gözünün yaşına bakmayacağımızı görecekler."

“Medeni evlilik tek evlenme şeklidir”

Tasarıdaki düzenlemelere ilişkin bilgi veren Soylu, mevcut görevlilere ek olarak nikah kıyma yetkisinin il ve ilçe müftülüklerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini, nikahın şekliyle ilgili bir değişiklik yapılmadığını söyledi.

Devlet nezdinde "resmi nikahın geçerli olduğunu", bunun usul ve esaslarının da kanunda belirlendiğini söyleyen Soylu, buradaki usul ve esaslarda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Mevcut durumda belediye ve köy evlendirme memurlukları, nüfus müdürlükleri ve dış temsilciliklerde nikah kıyıldığını aktaran Soylu, 2017 yılı başından bugüne kadar 426 bi̇n 258 ni̇kah i̇şlemi̇nin beledi̇yelerdeki̇ ni̇kah memurları, 3 bin 212 ni̇kah i̇şlemi̇nin nüfüs müdürlükleri̇, 16 bi̇n 543 ni̇kah i̇şlemi̇nin muhtarlar, 19 bi̇n 979 ni̇kah i̇şlemi̇nin de dış temsi̇lci̇li̇kler ve yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tasarıyla bu gruplara il ve ilçe müftülüklerinin de eklendiğini anlatan Soylu, "Gerek ülkemizin bazı bölgelerinin coğrafi şartları, gerekse yetkili memur sayısı da dikkate alınarak, insanların resmi nikaha ulaşılabilirliği artırılmaktadır. Nikah konusunda kanunlarımızın hiçbir yerinde herhangi bir boşluk veya yoruma açık bir durum söz konusu değildir. Medeni Kanunumuz gereğince, evlenme iradesinin bizzat evlenecek kişiler tarafından yetkili resmi memurun önünde açıklanmasıyla gerçekleşecek olan medeni evlenme, Türkiye'de yapılabilecek tek evlenme şeklidir" dedi

"Her vatandaşın kanuni şartlara uymak kaydıyla dilediği evlendirme memurluğunda nikahını kıydırma hak ve yetkisine sahip olduğunu" vurgulayan Soylu, "Hangi memurla yapılırsa yapılsın kıyılan nikah aynıdır ve resmidir. Evlendirme işlemlerinde müracattan, tören yerine, düzenlenecek belgeden memurun giydiği cübbeye kadar belediye evlendirme memurunun uyguladığı Türk Medeni Kanunu Evlendirme Yönetmeliği hükümlerini aynen il ve ilçe müftülükler de uygulayacaktır. Yapılacak evlendirmeler hiçbir farklılık göstermeyecektir." diye konuştu.

İbadethanelerde resmi nikah kıyılamayacağına dikkati çeken Soylu, konunun mevzuatta açıkça belirtildiğini aktardı.

Avrupa'da kilisede nikah kıyıldığını hatırlatan Soylu, bu düzenlemenin Avrupa veya herhangi bir ülkeyle benzerliğinin bulunmadığını söyledi. İçişleri Bakanı Soylu, "Tam tersi bunun laiklikle ilgili, yani din ve vicdan hürriyetimizi bağlayıcı kısıtlığı olan bir anlayış da söz konusu değildir. Esas itibarıyla bunun cinsiyetçilikle de alakası yoktur." dedi.gg