Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kartal Orhantepe Mahallesi sahil kesiminde 2511 ada 321 parsel’de “Yeşil alanı ve Spor alanı” Lejandında kalan ve “Fiziksel Engelliler”in kullandığı 6957 M2 yeri, yakınında yüzer metre ara ile iki adet Dini Tesis Alanı bulunmasına rağmen, imara açarak “Dini Tesis” alanı yaptı.

Konuyla ilgili bilgi veren, CHP önceki dönem İBB Meclis üyesi, İnşaat Mühendisi  İbrahim Doğan, bu alanın 15.06.2009 onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında “Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı” lejantında kaldığını,  Kartal Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün talebi üzerine, Çevre Bakanlığı tarafından 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda yapılan tadilatla imara açıldığını belirterek “  Mevcut  1/5000 ve 1/1000 ölçekli  planda  bu alanın 1654 m2’lik   kısmı dini tesis, 4186. M2’lik kısmı da “fiziksel engelliler” alanında kalmaktadır. Bu planlarda günü birlik düzenleme, gezi alanı, “sökülür- takılır”  geçici tek katlı yapı gibi fonksiyonlara izin verilmiştir. Esas itibarı ile açık alan olarak düzenlenmiştir. Zira 321 parselin 4186m2 lik kısmı “ kıyı- kenar” çizgisinin içinde kaldığı için yapı yasağı sınırında ve kamuya ait bir alandır.

 BÖLGEDE YÜZ METRE ARAYLA İKİ DİNİ TESİS ALANI VAR

 

Mevcut planlarda bu parselin çevresinde ki komşu adalarda, iki adet dini tesis alanı bulunduğunu söyleyen  İbrahim Doğan “Ancak  Bakanlık kıyı – kenar çizgisi ile ilgili yasayı da ihlal ederek bu dinlenme ve açık alan olan yere dini tesis alanı yapmıştır.

Yapılan incelemede söz konusu alan kısmen de dolgu alanında kalmakta. Ve hemen bitişiğinde  “Sit Alanı” bulunmaktadır. Diğer taraftan bakıldığında bu alanda yapılaşma yok.

Yani meskun mahal değil. Çevre Düzeni Planlarında söz konusu alanın  “Deprem Toplanma Alanı” olarak kullanılması da belirtilmiştir.

 

Yani Bakanlık üst ölçekli plan ilkelerini yok saymaktadır.  Etrafında ve yakınında iki adet camii alanı bulunan yere neden yasalara aykırı  bu düzenleme yapılıyor. Bunun izahı yoktur.  6957m2 donatı alanı (açık alan) olası depremde toplanma ve kriz yönetiminde kullanılması gerekmektedir.

 

Kartalda böylesi alanlara şiddetle ihtiyaç vardır. Halkın talebi bu doğrultudadır. Mevcut siyasi iktidar şimdide  park alanlarını, gezi, dinlenme ve toplanma alanlarını imara açıyor. Bu politikaları ret ediyoruz. Halkın inanç yerleri politikaya alet edilmemeli. Tabi ki ihtiyaç olan yerde dini tesisler yapılmalı dır. Biz halkımızın kutsallarına ve inançlarına saygılıyız. Varsa ihtiyaçlar karşılanmalı. Ancak planlara ve yasalara uyulmalıdır. Toplanma alanına, park alanına, gezi ve dinlenme alanına, Eğitim alanına da ihtiyacımız vardır.

Söz konusu parselin çevresinde, yüz metre mesafede iki adet cami alanı planlarda belirtilmiştir. Ayrıca 321 parselde büyük kısmı “Kıyı- Kenar”  çizgisini içinde kalmaktadır. Yani bu alanda kalıcı yapı  yapılması yasalara  ve plan ilkelerine aykırıdır. Diğer taraftan bölge halkının, yerel yöneticilerin, kent parlamenterinin , ve plan otoritelerinin  görüşleri alınmayan bu planlar katılımcılık ilkesine aykırıdır” dedi.

 

Doğan, yasalara, plan ilkelerine ve üst ölçekli planlara aykırı olan bu plana itiraz edeceğini belirtti.