Maltepe Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesinin görüşüldüğü meclis toplantısının bir kısımı video’dan izledim. Tam bir facia.

Ciddiyetten uzak bir meclis yönetimi ve meclisin saygınlığına gölge düşüren bir ortam.

Meclis salonu mu, tiyatrı salonu mu, şov yapma yerimi, siyasi propoganda toplantısının yapldığı bir salon mu belli değil.!

Bu durum, Belediye’nin kurumsal kimliğine zarar vereceği gibi, Meclisin saygınlığı’na da gölge düşürmektedir. Ayrıca düzenin  böyle devam etmesi durumunda, ileri de telafisi mümkün olmayan olayların yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Meclisin oturma düzeni sıkıntılı, düzen diye bir şey yok. Meclis üyeleri ile izleyiciler içi içe yan yana oturuyorlar.

Meclis üyesi konuşma yapıyor, hem kendi partisinin meclis üyeleri, hemde izleyiciler alkışlıyor.!

Meclis Başkanı, kürsüde konuşan hatibe bir konuda uyarıda bulunuyor, Hatip Başkanvekiline cevap veriyor. Haydiii başlıyor alkış tufanı! Birisi oturduğu yerden kürsüde ki hatibe bir laf söylüyor başlıyor alkış tufanı.!

Kürsüde konuşan hatibin konuşmasını beğenmeyen meclis üyesi veya izleyicilerden birileri hatibe söz söyleyip sataşıyor. Arkasından bağırmalar çağırmalar başlıyor.!

Meclis toplantısı devam ederken, önüne gelen salonda istediği gibi dolaşıyor. Meclis üyelerinin önünde arkasında dolaşıp duruyor. Mecliste bir ciddiyet yok.

**                                         **                                    **                               **

Bir eleştiri de mecliste düzeni ve disiplini sağlamada yetersiz kalan Meclis Başkanvekili’ne.

Nasıl oluyor da mecliste her kes istediği gibi konuşup, istediği gibi hareket edebiliyor?

Nasıl oluyorda, meclis üyeleri ve izleyiciler alkışlayıp bağırıp çağırabiliyor?

Tabi, Meclis Başkanvekili, 5393 sayılı kanun ve ‘Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nde kendisine verilen görev ve yetkileri kullanmadığı için, meclisin saygınlığına da gölge düşüyor.

Mecliste birileri ağzına geldiği gibi konuşamaz. Meclisin insicamını bozacak davranışlarda bulunamaz. İzleyicilerin mecliste nerde oturacağı nasıl davranacağı bellidir. Bunlara uymayanlar hakkınıda yapılması gerekenler de bellidir. Hele hele izleyiciler alkış vb şeyler yapamayacağı gibi konuşmalara müdahil olamaz. Meclis Başkanvekili, nasıl olur da böylesi bir alkışmalaya müsamaha gösterir?

**                             **                                               **                                      **

Yasa çok açık meclis üyeleri siyasi konuşmalar yapamaz. Meclisin düzenini bozacak hareketler yapamaz. O nedenle Meclis Başkanvekili’nin meclisi hakkıyla yönettiğini söylemek mümkün değildir.

Nasıl olurda, Meclis Başkanvekili söz vermeden her kez önüne geldiği gibi konuşur? Nasıl olurda meclisin insicamını bozulmasına neden olan eylem ve konuşmalara müsaade eder?

Nasıl olurda Meclis üyeleri ile izleyicileri bu kadar iç içe oturmalarına izin verir?

Nasıl olurda bunca olayın yaşanmasına seyirci kalarak geriğini yapmaz?

Başta İBB olmak üzere, hiçbir belediye’de böylesi bir durumla karşılaşmak mümkün değildir.!

 

“Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği”

Mecliste düzenin sağlanması

             Madde 12 — Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Meclis görüşmeleri sırasında söz alan üyenin konu dışına çıkması, kişiliğe dokunur söz söylemesi, diğer üyelerin hatibin sözünü kesmesi ve meclisin düzenini bozacak davranışta bulunması yasaktır. Buna aykırı davranan üyeler, başkan tarafından uyarılır, buna rağmen davranışlarında ısrar eden üye başkanın talimatıyla görevliler tarafından meclisten çıkarılır.

             Meclis görüşmeleri sırasında sükûnetin bozulması durumunda başkan tarafından ilgililere ihtarda bulunulur. Görüşmelere devam edilemeyeceğinin anlaşılması halinde başkan oturuma ara verebileceği gibi görüşmeleri bir sonraki birleşime erteleyebilir.” Diyor.

 

Ama maalesef bunların hiç biri bu mecliste uygulanmadı.

 

Umarız, Belediye Başkanı bu duruma el koyarak düzeltir.