CHP Yüksek Disiplin Kurulu,  İl Disiplin Kurulu kararıyla kesin ihracı talep edilen Maltepe Belediye Meclis üyesi Sebiha Özkan’ın dosyasını inleyerek karara bağladı.

Yüksek Disiplin Kurulu Özkan’ı haklı bularak  ihraç talebini ret etti.

 

Kurul kararında Özkan’dan övgüyle bahsetti. Kurul kararında özetle şu görüşlere yer verildi. “ Adı geçenin, İmar Komisyonu Başkanlığı döneminde kamuoyunda şaibeli bilinen Honda Plaza, Rönesans İnşaat, Teknosa şartlı bağış, Cevahir Otel vb, bir takım dosyalar incelendiğinde, titizlikle ve parti ilkelerine bağlılıkla ve dürüstlükle görev yaptığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki soruşturma konusu olayda da disiplin sanığının her hengi bir maddi merfaaati olmadığı açıktır” Yukarıda açıklanan nedenlerle, İl Disiplin Kararının ceza usul, yasa ve tüzük hükümlerine uygun bulunmadığından BOZULARAK kaldırılmasına, ceza verilmesine yer olmadığına oy çokluğuyla karar verildi.