CHP, Beykoz’da 120.000 metre karelik alana yapılması planlanan AlmanÜniversitesi’ne karşı çıkan İBB Meclis üyesi İbrahim Doğan’ı disiplinesevk etti.

Parti, yayımladığı genelgede, donatı alanlarının, yeşil alanların vekamu alanlarının imara açılmasına izin verilmemesi gerektiğini kamuoyunaaçıklamasına rağmen, bu genelgeye uymayan İstanbul İl Başkanlığı, İBBMeclis gurubunda Beykoz’daki ormanlık alanın imara açılması için “Evet”oyu kullanılması yönünde karar aldı.

Bu duruma karşı çıkan İBB Meclis üyesi İbrahim Doğan ve üç meclisüyesi, bu karara rağmen, partinin genel ilkelerine ve yayımlanangenelgeye uyarak “Hayır” oyu kullandı.

Bunun üzerine, İl yönetimi 4 meclis üyesini, bu yasal olmayan Grup kararına karşı çıktıkları için disipline sevk etti.

Konunun uzmanları şunu söylüyor “5393 sayılı yasaya göre, meclisinyetkileri bellidir. Bu yasaya göre, gerek Belediye Başkanlarının,gerekse Belediye Meclislerinin yasalara aykırı karar alamayacaklarıbilinmektedir.  Belediye Meclis kararlarının yasaların üzerindeolamayacağı açıktır. Meclisin görev ve yetkileri yasalarlabelirlenmiştir.

Gerek 1/100.000 ölçekli planlar, gerekse imar kanunu gereği, İBBmeclisinin aldığı karar yasal değildir. Çünkü her kes tarafındanbilinmektedir ki, 1/100.000 ölçekli planlarda İstanbul’a Üniversiteyapılması ön görülmemektedir. Ayrıca Alman Üniversitesi için imaraaçılan ormanlık alan kadar bir alanın da o bölgede ormanlık ya dafidanlık alanı olarak ayrılması gerekir. Bu da mümkün görülmemektedir”

Ayrıca’da Mimar Odası da CHP’nin AKP ile işbirliği yaparak İstanbul’da donatı alanlarını imara açmasına tepki göstermişti.

Bu konu İlk Haber Gazetesinin önceki sayısında, “CHP-AKP ittifakı “ manşetiyle kamuoyuna duyurulmuştu.

Doğru söyleyeni CHP’den kovarlar..!