Kartal’da “Açık oto pazarı” olarak kullanılan ve mülkiyeti İş Gayrimenkul A.Ş’ye  ait olan ve 1/5000 ölçekli planlarda donatı alanı (okul ve park alanı) olarak ayrılan 75 dönümlük arazi, İBB tarafından yapılan plan tadilatıyla, Ticaret artı  Konut alanına alınarak 14.12.2012 tarihindeki meclis toplantısında imara açıldı. Arazinin 20 dönümü “kentsel dönüşüm” de kullanılmak şartıyla İBB’ye devredildi.

 

AKP’den dayatma

İBB tarafından Kartal Güney Planlarının içine konularak İBB meclisine gönderilen planlarla ilgili, oylamadan önce AKP “CHP’li tek bir meclis üyesinin hayır oyu kullanması durumunda Güney Planlarının meclisten geçmeyeceği” restini çekerek CHP grubuna adeta dayatma yaptı

 

Bu arazinin Kartal Güney Planları içinde olması nedeniyle, CHP zor durumda kaldı, hayır demesi durumunda, Güney Planları çıkmamış olacak ve bu planları bekleyen bir çok vatandaş mağdur olacaktı. Evet demesi durumunda ise arazinin bu şekilde imara açılmasına razı olmuş olacaktı.

 

Bunun üzerine  CHP, Güney Planlarının geçmesi yönünde tercihini kullanarak evet oyu kullanılması yönünde grup kararı aldı. CHP’li  İbrahim Doğan, grup kararı nedeniyle ve daha önce bu planlara hayır oyu kullandığı ve dava açmış olması nedeniyle meclise girmedi.

Yapılan oylamada, planlar AKP ve CHP’nin oylarıyla oy  birliğiyle meclisten geçti.

 

CHP önce hayır demişti

17.2.2012 tarihindeki  İBB meclis toplantısında 1/5000 ölçekli plan tadilatına CHP grubu hayır oyu kullanmış, planlar oy çokluğuyla meclisten geçmişti.

İBB Meclis üyesi İbrahim Doğan planlara itiraz etmiş ve grup adına dava açmıştı.

 

İbrahim Doğan itiraz etmişti

Doğan 15.11.2012 tarihli meclis itirazında şunları söyledi “ şu anda askıda bulunan 02.07.2012 t.t li 1/5000 ölçekli planda bu alanlar donatı alanlarından çıkarılarak konut-ticaret alanına alınmış olup yapılan işlemler yasalara ve imar ilkelerine aykırıdır. Bu plan tadilatı kamu yararı taşımıyor. Plan bütünlüğüne aykırı olup donatı alanlarını azaltmış ve yoğunluk artırmıştır. Bu plan tadilatının iptal edilmesi hususunu arz ve talep ederim” dedi.