CHP İBB Meclis Üyeleri Başkan Kadir Topbaş’a sordu: “Başbakanın doğrudan belediye meclisi ve belediye başkanı yetkisinde olan bir konuya müdahale etmesini nasıl karşılıyorsunuz?”

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2013 yılı Haziran ayı Meclis toplantılarında CHP İBB Meclis Üyeleri Dr. Hakkı Sağlam, Serdar Bayraktar, Osman Güdü, Doğan Tekel ve Serdal Kılavuz imzaları ile Meclis Başkanlığına verilen ve oy birliği ile Başkanlık Makamına Başkan Kadir Topbaş’ın cevaplaması için havale edilen yazılı soru önergesi;

Yazılı Cevaplandırılmasını İstediğimiz Sorular:

Taksim’in yayalaştırması ve Taksim Gezi Parkı’nda AVM ve Topçu kışlası yapımı düşünülmesi nedeniyle yaklaşık 1 yılı aşkın süredir sessiz bir şekilde ağaç kesildiği, başta İstanbul Taksim olmak üzere; 14 gündür milyonlarca yurttaşımızın Türkiye genelinde buna karşı çıktığı bilinmektedir.

Gelişmiş ülkelerde toplumun büyük kesimini ilgilendiren konularda yapılacak değişiklik veya işlemi halka sorma geleneği de bulunmaktadır. Zatı’alinizin de başkanlığını yaptığı UCLG’nin birçok ülkesinde de durum böyledir. Bu konuda daha önce, birçok kez önergelerle talebimiz olduğu malumlarınızdır.

Diğer taraftan İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Topçu Kışlası yapılmasına onay veren kararının yürütmesini durdurduğu bilinmektedir. Bu kapsamda;

1.     Başbakanın doğrudan belediye meclisi ve belediye başkanı yetkisinde olan bir konuya müdahale etmesini nasıl karşılıyorsunuz?

2.     Yerel yönetimleri güçlendirmek, yetkilerini arttırmak yerine konulan bu uygulama sizce ileri demokrasi uygulaması mıdır?

3.     Halka rağmen plan değişikliği uygulamasının gerekçesi nedir?

4.     Gezi parkındaki plan dışı uygulamalara ilişkin izinler kim tarafından verilmiştir?  Ruhsat (izin) tarih ve sayısı nedir? Ruhsat (izin) kim adına düzenlenmiştir?

5.     İstanbul 6. İdare Mahkemesi Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Topçu Kışlası yapılmasına onay veren kararının yürütmesinin durdurulması kararı hangi tarihte idareye tebliğ edilmiştir? Bu karar üzerine yapılan işlemler nelerdir?

6.     Taksim’in yayalaştırılması, gezi parkının yıkımı ve yapılaşmaya açılması konusunda açılan başka dava var mıdır? Varsa hangi mercidedir? Dosya numarası nedir? Her dereceden verilen karar (yürütmenin durdurulması dahil) nedir?

7.     İstanbul’u yöneten seçilmiş belediye başkanı olarak eylemlerin başlamasından bu yana herhangi bir açıklamanızın olmamasının gerekçesi nedir?

8.     Yoğun halk hareketliliğinin olduğu Taksim’de yeşil alanı kapsayan gezi parkının bugün olduğu gibi korunması için hangi önlemleri almayı düşünüyorsunuz?