CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Siyasi Partiler Yasası’nda kapsamlı değişiklik öngören teklifini Meclis Başkanlığına sundu. 9 maddeden oluşan teklif, siyasi partilerin demokratikleşmesi ve üyelerin iradesinin daha fazla yankı bulması için temel düzenlemeler içeriyor.

ÖNSEÇİM ve AKTİF ÜYELİK TÜM PARTİLER İÇİN GELİYOR

Teklifte, tüm partiler için en az yüzde 70 oranında önseçim zorunluluğu, parti üyeliğinde ise “aktif üye-üye” ayrımı bulunuyor. Aktif üyelerin milletvekili adaylarını belirleyebilmesinin önü açılıyor.

Ayrıca, ilçe yönetimlerini üyelerin doğrudan belirleyebilmesi için mahalle delegeliği kalıdırılıyor, tüm üyelerin ilçe kongresine katılarak ilçe başkanlarını doğrudan belirleyebilmesi sağlanıyor.

SEÇİLMİŞLERİN PARTİSİNDEN İSTİFASI ZORLAŞIYOR

Kazım Arslan’ın teklifinde, bir partiden milletvekili, belediye başkanı, il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi seçilen kişinin partisinden istifa ederek başka bir partiye geçmesi halinde görevinin kendiliğinden son bulacağı, bağımsız olarak göreve devam etmenin ise mümkün olduğu kayıt altına alınıyor.

İLLER BÜYÜK KURULTAYA SEÇİM BAŞARISINA GÖRE TEMSİLCİ GÖNDERECEK

Milletvekili Arslan, teklifinde partilerin Büyük Kongrelerindeki illerin temsil dağılımına da yeni bir düzenleme getirmeyi öngördü.Buna göre; bir ilin toplam milletvekili sayısı kadar kurultay delegesi belirlenecek. İlde o parti milletvekili çıkarmasa da toplam milletvekili sayısı kadar temsilci Kurultay üyesi olabilecek. Büyük Kurultaya ilinden daha fazla temsilci göndermek isteyen illerin son genel seçimlerdeki başarısı dikkate alınacak. Oyunu arttıran iller, kurultaylarda daha fazla sayıyla temsil edilebilecek.

Teklif yoluyla, illerin büyük kongre delege sayılarının durağan değil, milletvekili genel seçim sonuçlarında elde ettikleri başarıya göre dinamik bir değişkenlik göstermesi, başarının Ankara’daki kongrelerde bir karşılık bulması sağlanıyor.

 

Bunun için, her ilin çıkaracağı toplam milletvekili sayısı kadar seçilmiş kongre delegesinin büyük kongrede olması sağlanıyor, geriye kalan kurultay delegelerinin belirlenmesi ise, partinin son milletvekili genel seçiminde aldığı oydaki değişim ile o ilde aldığı oy sayısının oranlanması ve bu doğrultudaki nihai kararın siyasi partilerin Parti Meclisleri (merkez karar ve yönetim kurulları) tarafından verilmesi öngörülüyor.

Büyük kongreye katılacak “tabii üyeler” arasına seçimle gelmiş il başkanları da eklenmek suretiyle illerin zaten örgüt içi seçimlerinde başarı elde etmiş il başkanlarının kongreye doğrudan katılımı öngörüldü. Kanun teklifinde, il kongresini oluşturan delege sayısının üst sınırı arttırıldı ve 600’den 1000’e çıkarıldı.

ÜYELİK YAPISI DEMOKRATİKLEŞECEK

Arslan’ın teklifiyle tüm siyasi partilerin üyelik sistemi değişiyor. Buna göre; partilerde “üye-aktif üye” ayrımına gidilecek, milletvekili aday belirleme sürecinde önseçim zorunlu hale getirilerek, önseçimde oy kullanacak parti üyesinin aktif üye olması gerekecek. Aktif üyeler, aidatını düzenli yatıran ve parti etkinliklerine düzenli katıldığı kayıt altına alınan kişilerden oluşacak.

DELEGELİK KALKIYOR, ÜYELER İLÇE BAŞKANINI DOĞRUDAN SEÇİYOR

Partilerde mahalle delegeliği sisteminin kaldırılmasını öneren Kazım Arslan, ilçe kongrelerinde ilçe başkanı ve yönetiminin mahalle delegeleri yoluyla değil, doğrudan tüm üyelerin katılımıyla seçilmesini kanun teklifinde yer verdi.

Delege belirleme usullerinin partilerde enerjiyi, motivasyonu düşürdüğünü kaydeden Milletvekili Kazım Arslan, “Önseçimlerle milletvekili adayını seçecek parti üyesi, ilçe başkanı ve yönetimini de aracısız, doğrudan belirleyebilmelidir.” dedi.