CHP Konya Milletvekili Atilla Kart’tan İlköğretim Okullarına dağıtılan sütle ilgili Başbakan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

 

 

TBMM Başkanlığına

 

 

                   Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sn.R.Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.

 

                                                                                                                      Atilla Kart

                                                                                                            CHP Konya Milletvekili

 

 

 

                        İlköğretim Okulu öğrencilerine bedava süt dağıtılması projesi kapsamında yapılan ilk gün uygulamalarında çok ciddi sorunlar yaşanmıştır.

 

                        Türkiye’nin muhtelif bölgelerinde zehirlenme vakaları yaşanmıştır.  Bu vakaların bir örneği de Konya-Karatay ilçesi –Mustafa Çetin İlköğretim Okulunda yaşanmış; 100 öğrenci zehirlenmiş olup, halen 4 hastahanede tedavi altındadırlar.  Dağıtılan sütlerin Balıkesir merkezli üretici bir firmaya ait olduğu bilinmektedir.

 

                        Valilik Makamının yaptığı açıklamalarda  “olayın zehirlenme olmadığı, etkilenme olduğu…” yönünde açıklamalar yapılmış ise de, bu açıklamaların inandırıcılığı konusunda ciddi soru işaretleri söz konusudur. Türkiye’nin muhtelif İl’lerinde ve blok halinde vakaların meydana gelmiş olması, zehirlenme olgusunu maalesef doğrulamaktadır.

 

                        Esasen, piyasadaki sütlerde antibiyotik kalıntısına ve aflatoksinM1’e rastlandığı, bunlarla ilgili olarak yasal işlem yapıldığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 17 Ocak 2012 tarihinde açıklanmış ise de, gelişmeler bu konuda yapılan denetimlerin ciddi ve etkin olmadığını göstermektedir. Bakanlık, süt denetimlerinde zehirli maddelere rastlandığını kabul etmekle beraber,  fail ve sorumlular hakkında üstüne düşen görevi yapmamıştır. Hükümet, yine her kritik olayda yaptığı gibi günü kurtarmaya yönelmiş, olaya sahip çıktığı izlenimini yaratmış, ancak çözüme yönelik hiçbir ciddi çalışma yapmamıştır.

 

            Bakanlığın belli ve bilinen üretici firmaları himaye ettiği anlaşılmaktadır.

 

                        Çocuk ve Toplum Sağlığı  gibi  önemli ve hayati bir konuda bile Hükümetin gerekli özeni ve duyarlılığı göstermediği görülmektedir. Olaya yine ticari  ve siyasi ilişkiler boyutuyla bakıldığı ve buna göre ihale – ihalelerin paylaştırıldığı, olayın seyri ve gelişiminden anlaşılmaktadır. Bulgular maalesef bu yöndedir.

 

                   Bu bulgu ve değerlendirmeler ışığında;

 

                        (1) Süt dağıtımına ilişkin ihaleler Türkiye genelinde mi  yapılmıştır? Yoksa Bölgeler düzeyinde mi yapılmıştır?

           

 

 

 

 

 

                        Bu işin Kamu Bütçesine maliyeti nedir?

 

                     (2)Türkiye ölçeğinde üretici firma olarak kaç firmaya, hangi firmalara,  bu iş hangi bedel ve şartlarla ihale edilmiştir? İhalelerde hangi yöntem kullanılmıştır?

Dağıtım ihalesi süreci hangi şartlarda yapılmıştır?

 

                   (3) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 17 Ocak 2012 tarihli açıklamasında zehirlenme vakalarından söz edilmiş olmakla; bu vakalara yol açan fail ve sorumlular bugüne kadar neden tespit edilmemiştir?

 

                   Zehirlenme vakalarına yol açan firmalar hangileridir? Bunlar hakkında ne tür işlemler yapılmıştır?

 

                   Zehirlenme vakaları hakkında ilgili Bakanlıklar gerekli idari ve adli prosedürü neden işletmemişlerdir?

 

                   Bu fail ve sorumluları neden himaye etmişlerdir?

 

                   Sadece bu durum bile görev ve yetkinin kötüye kullanıldığı ve yolsuzluk bulgularının bulunduğu anlamına gelmez mi?

 

                   (4) Konya Merkezde zehirlenme vakasına yol açan üretici Balıkesir Firması Türkiye genelinde başka hangi İl’lerde ihaleyi kazanmıştır?

 

                   Zehirlenme vakalarına yol açan firmalar arasında bu firma da var mıdır?

 

                   (5) İlköğretim çocuklarına bedava süt dağıtılma projesine bile yolsuzluk ilişkilerinin bulaşmış olması Siz’i rahatsız etmiyor mu?

 

                   Bu ilişkiler ağına neden yol açıldığının vicdani ve yasal değerlendirmesini ve özeleştirisini yapma sorumluluğu ve cesaretini gösterebilecek misiniz?