Geçtiğimiz günlerde İlk Haber CHP’li Kartal Belediye Başkanı’nın 2010 yılında kendisine yaptırdığı kaçak konuta 7 yıldır kira ödemediği gibi, elektrik, su, doğalgaz vb giderleri de belediye bütçesinden ödediği haberini yayımlamıştık. Belediye Başkanı’nın kanunen kendisine böyle bir şey yaptıramayacağını, İç İşleri Bakanlığı mevzuatı ve Maliye Bakanlığı mevzuatını yayımlamıştık. Olay kamuoyunda ve siyasette adeta bamba etkisi yarattı.

Ak Parti meclis grubu konuyu mecliste detaylarıyla gündeme getirdi. Meclis üyeleri Haydar Göksoy ve Yunus Fırat Aydın, belediye başkanı’nın kendisine böyle bir konut vb bir şey yapamayacağını, bunun yasal hiçbir dayanağının bulunmadığını kanun maddeleriyle gündeme getirerek olayı yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Bu iddialarla ilgili bu güne kadar belediye başkanı hiçbir açıklama yapmadı.

Meclis toplantısında onun yerine yardımcısı Damal’da uzun yıllar Belediye Başkanlığı yapmış olan Gülcemal Fidan konuştu. Fidan milletin aklıyla alay eder gibi, buranın nasıl yapıldığını kimse bilmiyormuş gibi, temelsiz mesnetsiz cümlelerle yapılanan meşru olduğunu savundu.  Belediye Başkanı’nın 5393 sayılı yasada konut yapabileceğine dair madde olduğunu belirterek. Konuşmasında önce “konut”dedi, daha sonra “çalışma ofisi” sonra belediye’ye ait “sosyal tesis” dedi. Yani hangisi tutarsa…

 

Buradan iddialı söylüyorum, hiç biri tutmaz.! Belediye Başkanı kendine konut yapamaz. Nasıl yapıldığını, bizim o gün haberleştirdiğimiz meclisteki konuşmasından aktarıyorum (“Kadir beye gittim, (İBB Başkanı) dedim ki ‘ben aldığım maaşla kirada oturamam, plansız bölgede belediyenin iki dönüm yeri var, eğer izniniz olursa 250 metre kare bir ev yapıp oturmayı düşünüyorum. İzin vermezseniz yapmayacağım” dedim.

Aynen bana cevabı “ Bende florya’da yaptırıyorum” dedi. Bende Sayın Başkanım teşekkür ediyorum, 1 metre kare fazla yapmam” dedim. Gereken yerlere gereken talimatı verdim. Bunun üzerine başladık”  diyor..)

 

Burası o günkü şartlarda yaptım oldu mantığıyla plansız bölgede ve kaçak olarak daha sonra geçici ruhsatlandırılmıştır.! Hiç bir yasal dayanağı yoktur.

 

Devlet kanunlarla yönetilir. Hiçbir bakanlığın ve yerel yönetim kanununda “belediye başkanı kendine konut yapar yapabilir” diye bir madde yoktur. Kamu kurumları lojman yönetmeliği vardır. Kanunda yazar, belediye başkanı kendine konut yapamaz. İç İşleri Bakanlığının iznini, Maliye Bakanlığı’nın onayı ile lojman yapabilir. (Maliye Bakanlığı buna izin vermiyor) verse bile kirasını, elektrik, su, doğalgaz vb giderlerini kendisi öder.

Meclisten bütçesini ve yapım onayını almanız gerekir. Sonra ihaleye çıkılması gerekir. Bunların hiç biri yapılmamıştır. Buranın yapımı da tefrişi de, bu günkü fiili durumu da başlı yasaya aykırıdır. İçinde bir çok suç barındırır.

 

Belediye Başkanı Burası konut olarak ruhsatlandırılmıştır.(Ruhsatını yayımlıyoruz)

BELEDİYE  BAŞKANI ÖZ’E  VE YARDIMCISI FİDAN’A SORUYORUZ

 

1-Belediye’nin konut yapma yetkisi var mı? Burası hangi kanunun, hangi yönetmeliğin hangi maddesine göre yapıldı? Gerekli izinler alındı mı?

2-Bu bina hangi amaçla yapıldı. Ruhsat ne diye verildi?

3-Buranın yapılması için meclisten onay alındı mı? Alındı ise hangi tarihte ve nasıl bir karar alındı?

4-Buranın yapımı ve iç tefrişi için ne kadar bütçe ayrıldı? Bu bütçe meclisten geçti mi? Geçtiyse hangi tarihte geçti? İhalesi yapıldı mı? Yapıldı ise hangi firmalar ihaleye katıldı. İhale kaç lira bedelle hangi firmada kaldı?

5-Bu bina önce kaçak ve ihalesiz yapıldı, neden aylar sonra ruhsat verildi?

6- Konutta çıkan yangın nedeniyle “çalışma ofisi” ismiyle ihaleye çıkıldı. Kamu görevlisinin kendine göre bir isim icad ederek ihaleye çıkması suç teşkil etmez mi? Bu ödemeye imza atanlar görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma suçunu işlemiş olmuyor mu?

7-İşin tamamının 750 bin tl tuttuğu ve bu paranın belediye bütçesinden ödenmediği iddiaları doğrumudur. Belediye’den ödendi ise faturalarını kamuoyu ile paylaşın..

8-Bu yerin yapımınının belediye başkanı tarafından iki müteahhite gayri resmi olarak yaptırıldığı,  uzun süre müteahit firmanın alacaklarının ödenmediği mağdur edildikleri iddilar doğrumudur?

9-Belediye Başkanı’nın konutun elektirik, su, doğalgazvb giderlerinin yanı sıra, üç vardiya kapısında bekleyen güvenlik görevlileri, evinde çalışan temizlikçi bakıcı ve diğer çalışanların ücretlerini de kendisinin ödemesi gerektiği, bunu yapmayarak kamuyu büyük ölçüde zarara uğrattığı, bu zararın yaklaşı aylık 50 bin tl civarında olduğu, 7 yıllık bu kamu zararının belediye başkanı ve diğer görevlilerden zimmet yolu ile tansil edileceği iddia ediliyor.

 

Konunun uzmanlarınca, olayda “Görevi kötüye kullanma” “ihaleye fesat karıştırma” konutun tüm giderlerini belediyeden ödeterek milyonlarca lira “kamu zararı” oluşmasına neden olma suçlarının oluştuğu iddia edilmektedir.

Not : Gülcemal Fidan mecliste ki konuşmasında “Belediye Başkanlarının özlük hakları yasasını geniş boyutuyla incelediğide neler var neler yok onlarıda ayrı görürsünüz” diyor

Yönetmeliğin o maddesini yayımlıyoruz”

BELEDİYE BAŞKANLARININ MALİ VE ÖZLÜK HAKLARI

d- Konut Tahsisi :

Belediye başkanlarına, belediyenin mülkiyetinde varsa "görev tahsisli" konut tahsis edilebileceği, Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (2) sayılı cetvelin 8-A maddesinde belirtilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 4.maddesi (h) fıkrası uyarınca; bütçelerinde yeterli ödenek bulunması, İçişleri Bakanlığı nın teklifi ve Maliye Bakanlığı nın uygun görüşü üzerine Başbakanlıktan izin alınması şartıyla belediye başkanlarına konut kiralanması mümkün ise de; Sayıştay Temyiz Kurulu nun 07.12.1993 tarih ve 23266 sayılı kararında belediye başkalarına konut kiralanmasının belediyenin görevleri cümlesinden olmadığı belirtilerek yapılan ödemenin tazmini yoluna gidilmiştir. Bu bakımdan konut kiralanmasından kaçınılması uygun olur. Öte yandan büyük şehir belediye başkanları dışındaki belediye başkanlarına eşyalı konut tahsis edilemez.