Son günlerde gündemden düşmeyen CHP’li Kartal Belediyesi’nde, skandal bir olayla yine gündemde. Belediye kendisine ait olan ve Özel bir okul tarafından aylık 1.710 TL bedelle kullanılan, 660 m2  arsasını açık artırma ile ihaleye çıkardı. İhale 7.900 Tl ile bir vatandaşta kaldı. Belediye Başkanı Altınok Öz ihaleyi iptal ederek, kanuna aykırı bir şekilde Encümenden Ecrimisil yöntemiyle 1.710 TL bedelle aynı okula verdi. CHP'li bir meclis üyesi katılmazken, iki encümen üyesi karara şerh koydu.

Ak Parti Meclis üyesi Meten Bektan konuyu meclis gündemine taşıdı ve olayda ciddi kamu zararı oluştuğunu belirtti. Ak Parti yetkilileri konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi

YAPILANLAR KANUNA AYKIRI

Olay şöyle gelişti. Bir okulun yanında bulunan belediye’ye ait 660 m2’li arsa 1.710 TL bedelle 3 yıllığına Özel bir Okula verildi. Üç yıl sonra belediye arsayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden 2.8.2018 günü Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkardı.

Yapılan İhaleye 3 kişi kalıtlıdı. Kaatılımcılardan  biri rakamı 5.800 Tl’ye kadar artırdıktan sonra çekildi. Özel Okul temsilcisi 7.890 Tl’de kalırken, ihale 7.900 Tl teklif veren kişi de kaldı. Ancak Belediye Başkanı Altınok Öz, ihaleyi iptal ederek dosyayı kanuna aykırı bir şekilde Encümene’e havale etti. Encümen de kanuna aykırı bir şekilde karar alarak 1.710 TL ecrimisil bedeli ile arsayı eski kullanıcısı Özel Okul’a verdi.

YENİDEN İHALE YAPILMASI GEREKİYOR

Görüştüğümüz konunun uzmanları,yapılanların baştan aşağı yanlış olduğunu belirterek “ İhale yapıldıktan sonra, belediye başkanı iptal edebilir mi edebilir İdarenin takdirindedir. Ancak, ya 15 gün içinde dosya muhteviyatı değişmeden yeniden oturulup pazarlıkla verilebilirdi, yada  45 gün içinde yeniden açık ihale çıkılması gerekirdi. Bu yöntemler uygulanmayarak üstelikte en düşük veren firmadan daha düşük bedel kararı alınması açıkça kamu zararı oluşturmaktadır.

ENCÜMEN’İN BÖYLE BİR YETKİSİ YOK

Uzmanlar, ayrıca Encümen’in Ecrimisil belirleme yetkisi olmadığını belirterek “ Ecrimisil Encümene gelmez. Encümenin böyle bir görev ve yetkisi yoktur. İhale yapılıncaya kadar Ecrimisil idarenin yetkili birimi tarafından  belirlenir. İşgaliye ve Ecrimisil Mali Hizmetlerin yetkisindedi. Ayrıca Encümenin tahsil ve tahakkuk yetkisi yoktur (bu yetki mali hizmetler birimindedir) Ayrıcada burda traji komik, usulsüz. Kanunsuz bir durum daha meydana gelmiştir. Encümen böyle bir karar almakla kendini de inkar etmiştir. İhaleyi yapan da Encümendir. Ecrimisil kararı alanda Encümen.! Encümen kendi kendini inkar etmiş oluyor. Böyle bir durum ne duyuldu ne görüldü, ilk kez görülüyor”

 5018 SAYILI KANUNA AYKIRI

Bu durum 5018 sayı kanunun 71. Maddesinde açıkça belirtilmiştir.

5018 sayılı Kanun’un 71. maddesinde Kamu zararı, kamu görevlilerinin, mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. Kamunun Zararına Sebebiyet Verme Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Suçu Kamu zararı kavramı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71. maddesinde tanımlanmıştır.

Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Cezası

Görevi kötüye kullanma suçunun temel cezası TCK 257/1 maddesi gereği 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır.

İhmal suretiyle, yani görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya geciktirme göstererek görevi kötüye kullanma suçunun cezası 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır.

Görevi kötüye kullanma suçu şikayete tabi bir suç değildir. Gerek kolluk (polis, jandarma vs.) gerekse savcılık suçu öğrendiği anda soruşturma işlemlerini kendiliğinden başlatmalıdır.

Görevi Kötüye Kullanma Nedir? (TCK m.257)

Görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin görevini yapmaması veya hukuka aykırı bir şekilde yapmasıdır. Görevi kötüye kullanma, üç şekilde meydana gelirse suç olarak kabul edilir:

  • Kamu görevlisinin yapmakla görevli olduğu görevini yapmaması şeklindeki görevi kötüye kullanma suçu,
  • Kamu görevlisinin görevini kanunun öngördüğü şekilde yapmaması şeklindeki görevi kötüye kullanma suçu,
  • Kamu görevlisinin görevini zamanında yapmayıp geciktirmesi, yani görevi ihmalşeklindeki görevi kötüye kullanma suçu.

Mevcut TCK’nın 257. maddesi görevi ihmal suçu ile görevi kötüye kullanma suçunu aynı maddede düzenlemiştir. Görevi ihmal suçu, ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçu olarak yeniden tanzim edilmiştir.

AK PARTİ’Lİ METİN BEKTAŞ, MECLİSTE GÜNDEME GETİRDİ

Ak Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi Metin Bektaş, Kartal Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılan bir arsanın Belediye Başkanı tarafından ihalesi iptal edilip daha düşük bir bedel ile özel bir okula tahsis edilmesini mecliste gündeme taşıdı.

Özellikle kamu zararı olduğu iddiasıyla Kartal Belediye Meclis kürsüsünden gündeme taşıyan Ak Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi Metin Bektaş, gündem dışı konuşmasında “Belediye Başkanının keyfi uygulamasıyla iptal edilerek daha düşük bir bedel ile başka bir kuruma verilmesi kamu zararı oluşturmaktadır. Dolayısıyla devletin yargı kurumlarındaki yetkilileri, Cumhuriyet Savcıları bu durumu inceleme altına almalıdır” dile getirdi.

Bektaş, “Kartal Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi Gülpınar sokak No:15 adresinde bulunan Belediye tasarrufunda olan 135 Pafta 1094 Ada 135 Parsel sayılı taşınmazın önünde bulunan 665 metrekarelik boş alanın üzerine “Herhangi bir yapılaşma yapılmamak şartı” ile “Okul oyun bahçesi” olarak kullanılmak üzere aylık 1.710.00- TL muhannen bedel ile kiralanması ihalesi yapılmış. Okul 7.890.00 teklif vermiş diğer şahıs ise 7.900.00- TL teklif verince okul ihaleden çekilmiş ve ihale teklifi veren şahısa kalmış. Kaldı ki arsa üzerine “Herhangi bir yapılaşma yapılmamak şartı” bulunan arsa üzerinde yapılaşmaya da gidilmiştir.

Söz konusu 02/08/2018 tarihinde yapılan ihaleye özel okul haricindeki ikinci bir firma daha katılmış ve yapılan ihale neticesinde 1.710.00 TL ile başlayan ihale özel okulun teklifiyle 7.890.00 TL’ye kadar yükselmiş ve en sonunda 7.900.00- TL teklif eden şahısa ihale edilmiş. İhaleden kısa bir zaman sonra ihaleyi kazanan şahısa Kartal Belediyesi tarafından gönderilen bir yazıyla “02/08/2018 tarihinde yapılan ihale iptal edilmiştir” şeklinde bildirilmiştir.

Sayın Belediye Başkanı Encümene verdiği talimatla 7.890.00 teklif veren okula aynı arsayı 1.710.00- TL ye üç yıllığına kiraya verilmiş. Yani arsaya talip olan kurum katıldığı ihale komisyonunda 7.890.00- TL razı olmuşken neden 1.710.00- TL’ye verilmiştir. Sonuçta 1.710.00-  TL bedel ile üç yıllığına kiraya verilmiş, bu Encümen kararına siyasi olan CHP’li Encüm üyeleri şerh düşmüştür. Tamamen kamunun malını kamu personellerinin imzalarıyla 7.890.00- TL ihale de teklif veren firmaya Encümende siyase CHP’li encümen üyelerinin şerhlerine rağmen 1.710.00 TL ye aynı firmaya verilerek bu ihaleye fesat karıştırılmıştır.

Bu arda Ak Parti yetkilileri de, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyeldi.