CHP’li Belediyeler ve TMMOB’a Bağlı Meslek Odaları Sağlıklı Kentler İçin Birlikte Çalışacak

Dönem Başkanlığı’nı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yaptığı “CHP’li Belediyeler Birliği’nin açıklaması şöyle;

 

İstanbul’da bulunan 14 CHP’li Belediye ile TMMOB’a bağlı meslek odaları bir araya gelerek, yaşanabilir bir kent ve yaşanabilir bir İstanbul için işbirliği protokolü imzalıyor.

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Belediyeler Birliği ile Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek odalarının İstanbul Şubeleri arasında, “Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü” 27 Mayıs 2015 günü Hilton İstanbul Bosphorus Otel’de düzenlecenek basın toplantısıyla imzalanacak.

 

İstanbul’da bulunan 14 CHP’li belediye ve TMMOB’a bağlı 24 meslek odası kapsayan protokol, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık, şehir planlama ve mühendislik hizmetlerinde ilgili meslek odaları ile yerel yönetim arasında teknik işbirliğini sağlamayı hedefliyor. CHP Belediyeler Birliği ve meslek odalarının ortak çalışmasıyla hazırlanan protokolle başta depreme karşı yapı güvenliği olmak üzere İstanbul’u ilgilendiren her konuda meslek odaları ile belediyeler arasında işbirliği yapılacak. Kentleşmeye yönelik bilimsel, teknik ve kamu yararını gözetecek biçimde ele alınan protokol sayesinde yerel yönetimlerin karar süreçlerinde meslek odalarının katılımı sağlanacak.

Yaşanabilir bir kent ve yaşanabilir bir İstanbul için tarihi bir adım olan protokol imza törenine, CHPİstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile birlikteİstanbul’da bulunan 14 CHP’li belediye başkanı ve TMMOB’a bağlı 24 meslek odası başkanı katılacak.

CHP Belediyeler Birliği

İstanbul’da bulunan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, sosyal demokrat toplumcu belediyecilik anlayışının gelişiminin sağlanması, ulusal ve uluslararası işbirliklerin geliştirilmesi ve birbirleriyle olan işbirliği ve eşgüdümün sağlanması için oluşturulan CHP Belediyeler Birliği, yerel yönetimleri ilgilendiren her alanda CHP’li belediyelerin İstanbul’da sosyal belediyecilik uygulamasının etkin ve görünür kılmayı hedefliyor.  

İstanbul’da sosyal belediyecilik uygulamalarının bütünsel bir boyut kazandırmayı amaçlayan CHP’li  Belediyeler Birliği, kültür, sanat, kentleşme, toplumsal cinsiyet vb. konularda yeni politikalar geliştirmek ve ilgili alanlarda CHP’li belediyelerin kapasitesini geliştirmek üzere çalışmalar yapmaktadır. Birliğin dönem başkanlığını, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yapıyor.