bırakmıyor.

Kart, Hacı Ali Hamurcu’nun kullandığı tahsilat fişler hakkında kamuoyuna doğru bilgi verilmediğini, bir anlamda delil gizlendiğini belirterek bilgi edinme kanunu çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu..

 

Kart’ın başvurusu şöyle

 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Gizlediği Tahsilat Makbuzları Hakkında….                           Kayseri Büyükşehir Belediyesi odaklı yolsuzluk iddialarında, Büyükşehir Belediyesi, Hacı Ali Hamurcu’nun kullandığı tahsilat fişlerinin akıbeti hakkında kamuoyuna doğru bilgi vermekten kaçınmaktadır. Bir anlamda delilleri gizlemektedir. Cumhuriyet Savcılıkları ise bu hususu her nedense tahkik etmemektedir. 

Bu sebeplerle , 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa dayanarak, doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanlığına başvuru yapmak gereği doğmuştur. 2 sayfadan ibaret başvurunun örneği ilişikte sunulmuştur.  Konu “fikri takip” anlayışı içinde takip edilmekte olup, gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.

 

 

Büyükşehir Belediye

Başkanlığı’na

 

Kayseri

 

 

 

Konu     ; Hacı Ali Hamurcu’nun yaptığı tahsilatlar hakkında.

 

       (1) Bilindiği gibi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Hacı Ali Hamurcu’nun , bu görevini kötüye kullanarak haksız tahsilat yoluyla dolandırıcılık yaptığına dair iddialar bir müddetten bu yana kamuoyu gündemindedir. Bu iddiaların bir bölümü , Yargı kararıyla sübut bulmuştur. Oluş şekli ve seyrine göre; bu yolsuzlukların yine Belediye bünyesinden ya da başka kamu birimlerinden işbirliği içinde gerçekleştiği yönünde  bulgular söz konusudur.

        (2) İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz imzasıyla düzenlenen,                                     İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 09.11.2010 tarih, 2010/2135                             soruşturma sayılı iddianamesiyle ; Şüpheliler Yusuf Erikel ve 7  arkadaşı  hakkında ; darbe girişimi ve silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla, İstanbul Özel Yetkili 13. Ağır Ceza Mahkemesine  açılan dava 2010/228 esas ile derdesttir. Bu davayla ilgili iddianamenin 20 ve müteakip sayfalarında ;suça konu olan 10 Trilyonluk senetle ilgili bulgulardan, taraflar arasındaki vekalet sözleşmesi ilişkilerinden söz edildikten sonra ; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Daire Başkanlığının 2607-14600 , 2607-14601 sayılı tahsilat fişlerinin de aramalar esnasında bulunduğu tutanak altına alınmıştır. Esasen iddia ve bulgulara göre, Hacı Ali Hamurcu’nun hem münferiden ve hem de örgütlü bir şekilde, bu yolla haksız tahsilat ve dolandırıcılık yaptığı sübuta ermiştir.

(3) Bu açıklama ve bulgular ışığında;  Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsilat işlemlerinde kullanılmış olan 2007-2006 ve 2005 yıllarına ait tahsilat makbuzlarının ; 1.Yıllar itibariyle;  1.1. Hangi matbaada kaç adet basıldığı ile buna ilişkin matbaa faturası örneğinin,   1.2. Kullanılmış olanlarının cilt (koçan) ve makbuz numaralarının , 2. Kullanımına – tahsiline yetkilendirilen Tahsildarların isim ve soyisim ile görev ünvanlarının ,

 3. Yukarıda sözü edilen 2607-14600, 2607-14601 sayılı tahsilat makbuzları ile , 2005-2006-2007 yıllarının tahsilat makbuzlarını tahsile yetkili Tahsildarların isim ve soy isim ile makbuz teslim tesellüm (Tahsildara) belgesinin örneğinin,

 4. Yukarıda 3. Maddede sözü edilen tahsilat makbuzlarının, cilt ve makbuz numaralı makbuzların, Belediye Başkanlığında kalan kısımlarının tasdikli fotokopilerinin, 

5. Belediyenizin 2005-2006-2007 yıllarında tahsilat denetiminin yapılıp-yapılmadığının bildirilmesini, yapılmış ise tahsilat denetim raporunun;  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca Tarafıma verilmesini saygıyla talep ederim.                                                                                                          

 

Atilla Kart   

CHP Konya Milletvekili                                                                                                              TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi