Kartal Belediyesi, Esentepe mahallesi’nde 10676 ada 168 parsel’de bulunan 2.400 m2  park alanı, İdare Mahkemesi ve Danışay’ın olumsuz kararına rağmen, İstanbul eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın veto ettiği 5 dosya arısında bulunan park alanı, yapılan plan tadilatıyla Ticaret+Konut alanına çevrilerek imara açtı.

Plan tadilatına askı süresinde itiraz eden CHP’li Mecyis üyesi Meclis üyesi Medet Kıskanç, kararın iptali için mahkemeye dava açacağını söyledi.

Dosya’nın Belediye meclisine ilk geldiğinde, CHP grubu’nun evet oyu kullandığını, AKP ğrubunun ise hayır oyu kullandığını, İBB’de CHP Grubunun ret oyu, AKP grubunun ise  evet oyu kullandığını ifade eden Kıskanç, bu dosya ile ilgili iki tane İdare Mahkemesi kararı, bir tane Danıştay’ın olumsuz kararı bulunduğunu, ayrıca eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın veto ettiği 5 dosyadan birisinin de bu dosya olduğunu söyledi.

KOMİSYONUN ALDIĞI KARARA UYULMADI

Kıskanç şunları söyledi “ daha önce bu olay meclise gledi. O zaman İmar Komisyonu, diğer parsellerin de içinde bulunduğu o adada ki parsellerin tümü için plan tadilatı yapılması yönünde karar almıştı. Fakat konu meclise geldiğinde, o günkü Grup Başkanvekili, söz alarak bu parsel için tadilen plan yapılmasını talep etti. Biz o zaman ne olduğunu anlamadık, karar meclisten geçti.

Daha sonra bu konuyla ilgili detaylı bir araştırma yaptığımda, bu plan tadilatının  imar mevzuatına aykırı olduğunu, Mahkeme kararlarında ve müdürlük görüşlerinde belirtildiği gibi, yapılan plan değişikliğinin mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1,2,3 ve 7 bentlerinde belirtilen ayrılması gereken eş değer  bir alanın ayrılmadığı, kamu yararı taşımadığını,  İBB’de yapılması gereken planlamanın kurumda yapılmadığını vb daha bir çok eksiğin olduğunu gördüm ve askı süresinde itiraz ettim. İtirazım İmar Komisyonunca ret edildi. Komisyon eski meclis kararı doğrultusunda karar aldı.

Şimdi bu plan tadilatı onay için meclise gelecek, mecliste komisyon görüşü doğrultusunda karar çıkması durumunda meclis kararının iptali için dava açacağım” dedi

TOPBAŞ VETO ETMİŞTİ

VETOLU 5 İMAR DOSYASINDA NELER VARDI?

 1. dosya:Pendik Gökçebeyli Mahallesi’ndeki Çiftlik Kent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait yapılaşmış tarla ve özel orman vasıflı arazilerin bir kısmı, park, köy meydanı ve ibadet alanı olarak ayrılmıştı. Mağdur olanların yapmış olduğu itirazların bir kısmı, İBB Meclisi tarafından temmuz ayında kabul edilmişti.

  2. dosya:Beşiktaş Ortaköy’deki bin 641 metrekarelik arazinin inşaat hakkı yaklaşık 500 metrekare arttırılmıştı.

  3. dosya: Kartal Soğanlık mahallesinde 2 bin 400 metrekarelik park alanının ticaret ve konut alanına alınmasıyla ilgili. Söz konusu imar değişikliğine İBB’nin 
  Yeşil Alan ve Tesisler Müdürlüğü ile Ulaşım Planlama Müdürlüğü karşı çıkmasına karşın, İBB Meclisi AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla talebi kabul etmişti.

  4. dosya: Sarıyer Zekeriyaköy’deki anaokulu yapılmak üzere ayrılmış olan yaklaşık bin metrekarelik parselin konut alanına alınmasıyla ilgiliydi. 

  5. dosya: Bayrampaşa Orta Mahaldeki 5 bin 500 metrekarelik parsellerde yapılan fonksiyon değişikliği ile kamusal sağlık tesis alanı iptal edilmiş bunun yerine özel sağlık tesis alanı planlara işlenmişti.