CHP İstanbul Milletvekilleri Ali Özgündüz  ve Celal Dinçer  Cemevlerinin resmi ibadet yeri olması için yasa teklifi hazırladı. Teklife ayrıca 3’ü Grup Başkan Vekili, 4’ü Genel Başkan Yardımcısı olmak üzere, 70 milletvekili de imzalarıyla destek verdi.

 

 

İBADET YERLERİNİN DÜZENLENMESİ

Hakkında Kanun Teklifi

 MADDE 1- Geçmişten beri ülkemizde yaşayan Semavi dinlere mensup olanların inançları doğrultusunda ibadetlerini yerine getirdikleri mekanlar olan Cami, Mescit, Cemevi, Kilise ve Sinagoglar ibadethane olarak adlandırılır.

Yürürlükte bulunan mevzuatta yer alan “ibadethane”, “ibadet yeri” ve “mabed” ifadelerinden; Cami, Mescit, Cemevi, Kilise ve Sinagoglar anlaşılır.

MADDE 2- Bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 4 ay içinde yürürlükte olan tüzük ve yönetmeliklerde kanuna uygun gerekli değişiklikler yapılır.

 MADDE 3- Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 MADDE 4- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. “

Ali Özgündüz ve Celal Dinçer’in hazırladığı kanun teklifine aralırında E. Ülker Tarhan, Muharrem İnce, Akif Hamza çebi, Sezgin Tanrıkulu, Fait Öztrak, Erdoğan Toprak, Faruk Loğoğlu’nun da aralarında bulunduğu 70 Milletvekili imza attı.