Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "YGS’ deki şifre" iddialarına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Ancak savcılık, ÖSYM Başkanı Ali Demir için soruşturma izni istedi. Sınavın iptal istemiyle ilgili Danıştay’da görülen davanın ara kararında ise ÖSYM’ye, "Adaya özgü kitapçığın hukuki niteliği nedir?" diye soruldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, iddialar üzerine yürütülen soruşturmayı tamamladı.
Savcılık kararında, "Başsavcılığımızca soruşturmaya konu suçlar nedeniyle takibi gerektirir herhangi bir suç unsuru bulunmadığından, olay nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi" denildi.
Ancak savcılık, ÖSYM Başkanı Ali Demir ile YGS Koordinatörü ve diğer yetkililer hakkında YÖK Başkanlığından soruşturma izni istedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada verdiği "kovuşturmaya yer olmadığı" kararını, Ankara 7. İdare Mahkemesi’ne gönderdi.

Danıştay’dan ÖSYM’ye kitapçık sorusu

Tartışmalı sınavla ilgili bir diğer dava da Danıştay’da görülüyor.
Ankara Barosu’na kayıtlı avukat Bilal Kolbüken, sınavın ve adaya özgü soru kitapçığına ilişkin sınav yönergesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açmıştı.
Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi, bugün ara karar vererek, ÖSYM’ye iptali istenen Yönergenin hukuki niteliğini sordu.
Ara kararda, "Adaya Özgü Soru Kitapçığı’na ilişkin sınav yönergesinin, yalnızca 2011 YGS’de mi, yoksa diğer tüm sınavlar da mı uygulanıp uygulanmadığı" soruldu.

ÖSYM’nin ara karara yanıt vermesi için 15 günlük süre verildi.

Avukat Kolbüken’in, Çankaya Atatürk  Lisesinden 2009’da mezun olan ve 27 Mart 2011’deki YGS’ye giren müvekkili O.K.Ö. adına açtığı davanın dilekçesinde, "ÖSYM’nin ’Adaya Özgü Soru Kitapçığı’na ilişkin sınav yönergesinin, hukuk düzeninde değişiklik meydana getirmesi, kural koyması, ülke çapında uygulanması ve sınava giren tüm öğrencileri bağlayıcı olması nedeniyle düzenleyici işlem niteliği taşıdığı" belirtilerek, "Davalı idarenin söz konusu sınav yönergesinin ve her adaya ayrı kitapçık uygulamasının bu yönüyle mahkemenizce değerlendirilmesi ve eşitlik ilkesini ihlal ettiğinin anlaşılması halinde, elbette yönergenin de, bu yönergeye dayanılarak gerçekleştirilen sınavın da iptali gerekmektedir" denilmişti.

YÖK Ali Demir’i görüşecek


Bu arada YÖK Genel Kurulu’nun da ÖSYM Başkanı için istenen soruşturma talebini görüşmek üzere toplanması bekleniyor.