DKY’nin Kartal Esentepe’de “Kentsel Dönüşüm” kapsamında kat karşılığı aldığı Akel Siteleri’nde 301 toprak sahibinin mağduriyeti devam ederken, bir kötü haber de DKY Sahil projesi’nden geldi.

DKY Sahil projesi’nin arsa payı sahipleri, inşaatın sözleşmesinde ki programa uygun yapılmadığı, kiraların ödenmediği gerekçesi ile, firmaya ihtarneme gönderdi. İhtarnamede  programın 1.5 ay içinde sözleşmeye uygun hale getirilmesi, getirilmediği taktirde sözleşmeyi tek taraflı olarak fesihedecekleri bildirildi.

İHTARNAMEDEN

 “Birikmş kira paralarının ödenmesi ile sözleşmede kararlaştırılan iş programına uyularak gecikmiş hafriyat ile kaba inşaatların, sözleşmede ki programa 1.5 ay içinde uygun hale getirilmesi, aksi taktirde 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle temsilciler heyetinin toplanarak arsa sahipleri ile yapmış bulunduğunuz düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesini haklı nedenlere dayalı olarak tek taraflı olarak feshedecekleri ihtarıdır” denilen ihtarnamede.

 

 

 

İHTARNAME’NİN SONUÇ BÖLÜMÜ

İhtarname’nin sonuç bölümünde ise şu görüşlere yer verildi “Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; öödenmemiş kira paralarının ve sözleşmede ki taahütleriniz çerçevesinde iş programında ki gecikmiş bulunan imalatların en geç 1 Haziran 22018 tarihine kadar tamamlanmasını, aksi taktirde arsa sahipleri temsilciler heyetinin şirketinizle yapılmış bulunan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesini tek taraflı feshetmek üzere arsa malikleri ile bir araya geleceği ve bu yönde bağlayıcı kararlar alacağı ve bu şekilde de vermiş olduğunuz teminat senedinin işleme konulacağı ve mevcut ve muhtemel zararlarımız ile cezai şart da dahil olmak üzere sözleşmeden doğan ve doğacak her türlü alacaklarımız için aleyhinizde dava açılacağını, bu taktirde de ayrıca yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin de tarafınıza yükleneceğini şirketinize ihtaren bildiririz” denildi