E devlet şifresi kullanmadan ssk bilgilerini elde etme sistemi

Buna mukabele Rusya'da değiş tokuş için ağırlık yolu seçildiğinden, insanlar savunmaya geçmiş, hiçbir dinî marifet almadıkları hâlde bu duyguları devam etmiştir; serbestî sağlandığında, inançlarına daha koca bir arzuyla baştan sarılmışlardır. Kısacası, zor ve şiddetle sonuç alınmaz. yanılgı töreler, terbiye seferberliğiyle insanların şifresiz ssk bunu sorgulamasıyla düzelir. Yapılanların yanlışlığı, bu insanlara anladıkları dille anlatılmalıdır. Onların anladığı lisan ise katiyen basla ve kuvvet dili değildir. Evlilik insanın psikolojik doğasının gereğidir; tek kimse hiçbir başına kıvançlı olamaz. Kadının erkeğe, erkeğin kadına hem fizyolojik, hem de ruhsal olarak ihtiyacı vardır.

Bu ihtiyaç, evlilikte psikolojik plan ve hacet oluşturur. İnsanlar evlenmeseler birlikte birlikte teşri ihtiyacı hisseder, yaşları ilerlediğinde evliliğin ruh bilimsel doğa gereği olduğunu elan sağlıklı anlarlar. zira gelecek yaşta en mefret zorluk, yalnızlıktır. İnsanlara tabiiyet ve istiklal eğitimi veren toplumlar vardır. garp toplumları ve Japonya, çocuklarına bağımsızlık eğitimi vermektedir. Meselâ yakında bir arkadaşım, Japonya'da rastladığı ssk e bildirge bir olayı anlatmıştı. Trende annesinin nispetle oturan dü yaşındaki bir çocuğun burnu akıyor. Annesi burnunu silmesi için mendilini çıkarıp çocuğun eline tutuşturuyor. oysaki bizim toplumda anne, mendille çocuğun burnunu hoşça siler, kuvvetli bir bile öper. Yani ülkemizdeki geleneksel strüktür doğrultusunda akım edilerek, çocuğa istiklal eğitimi verilmez.

Bunun bir farklı örneğini, çocuğun yürümeye başlaması sırasında görebiliriz. Çocuklar yürümeye çalıştıkları ilk zamanlarda erdemli yerlere, meselâ genelev kenarlarına tırmanmaya çalışır; uzun bir süre uğraşıp tepeye çıktıktan sonra da muzaffer bir komutanın zafer kazanması gibi sevinirler. hakeza bir olayda Batılının tepkisi, Bırak istediği üzere çıksın." şeklindedir. Birey olsun, öz güveni gelişsin." düşüncesiyle, onunla ilgilenmemektir. Yani çocuğun öz güvenini geliştiren bir yetişek tarzıdır. bağımlılık eğitiminde ise bir yetişkin, doğum izni koltuğa tırmanmaya müteharrik çocuğu, elinden sara çıkarır. O dakika çocuk, oraya çıkmayı öğrenmiş olsa dahi, kendinde utkulu kumandan hissi duyamaz. Bunlardan birinde çocuktaki öz cesaret güçlendirilirken, diğerinde yetişkin, bala ile arasındaki bağı güçlendirmektedir. Toplumumuzda har bağlar, hassaten sıhriyet ilişkileri geniş güçlüdür. Bunu Batılılar kolayca anlayamıyorlar. Bu davranış, çocuklarımıza bağımlılık eğitimi vermemizle ilgilidir.