Cumhurbaşkanı Erdoğan, dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili yasayı onayladı. Böylece 138 Milletvekiline yargı yolu açıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "6718 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi.