Kartal Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Osman Güdü, ikinci bir skandala daha imza attı.

       Osman Güdü, plan tadilatı istenen bir arsayla ilgili, Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden bilgi isterken, plan tadilatı talep edilen arsanın ada, pafta, parsel’i yerine, hiç alakası olmayan başka bir mahalledeki arsanın ada, pafta, parsel bilgilerini yazarak meclisi yanılttı. Bu yanlış bilgilerle plan tadilatı meclisten geçti. 

 

       

        Olay şöyle gelişiyor, ilgili arsa sahibi belediye’ye başvurarak Kartal Petrol İş mahallesi’nde 2663 ada 584 parsel, 2357 ada 6 parsel’e ilişkin 1/1000 ölçekli imar planında değişiklik talep ediyor.

         İmar Komisyonu Başkanı Osman Güdü,  Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne bir yazı yazarak belediyenin arsa sahibine kamulaştırmasız el atmadan dolayı her hangi bir şekilde ödeme yapıp yapmadığı yada burayla ilgili her hangi hukuki bir işlem bulunup bulunmadığı hususunu bir yazıyla soruyor..

 

Ya daha önce vatandaşa ödeme yapmışsa.!

Buraya kadar her şey normal, olması gereken oluyor asıl olay bundan sonra oluyor. Bu arsayla ilgili hukuki bir durum olup olmadığını Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne soran Osman Güdü, yazdığı yazıda “2663 ada 584 parsel, 2357 ada 6 parsel’le ilgili taşınmazlara ilişkin Belediyemiz aleyhine ikame edilmiş derdest bir dava yada kesinleşmiş bir mahkeme kararı olup olmadığı’nı’ sorması gerekirken, hiç alakası olmayan Çavuşoğlu 1176 ada 2 parsel sayılı taşınmaz ile Kartal Yakacık 114 pafta 2188 ada 96-100-101-102 sayılı taşınmazlara ilişkin arsa bilgilerini yazıyor.

 

Hukuk İşleri Müdürlüğü de doğal olarak, Osman Güdü’nün yazısındaki bilgilere göre inceleme yaparak cevap veriyor ve cevap yazısında ‘sözü edilen Çavuşoğlu 1176 ada 2 parsel sayılı taşınmaz ile Kartal Yakacık 114 pafta 2188 ada 96-100-101-102 sayılı taşınmazlara ilişkin Belediyemiz aleyhine ikame edilmiş derdest bir dava ya da kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığını’ bildiriyor.

Bu yazı üzerine, başka bir arsaya ait bilgilerle plan tadilatı teklifi meclisten geçiyor..

 

Abdi Kesimal “Meclis yanıltmadır”

Konuyla ilgili görüştüğümüz AKP İmar Komisyonu üyesi Abdi Kesimal,  gerek yolun daraltılması gerekse okul alanının azaltılması nedeniyle bu plan tadilatına karşı olduğunu söyledi.

Kesimal, Komisyon Başkanının Hukuk İşleri Müdürlüğüyle yaptığı yazışmayla ilgili olarak ise “İmar Komisyonu direk yazışma yapamaz, resmi yazışma usulü yoktur, dinler değerlendirir ama resmi yazışma yapamaz, bu daha vahim bir şeydir. Komisyonlar meclisin bir organıdır, Bunu ancak meclis talep edebilir. Zaten bu dosyada başından beri gariplik var, bu kendi parti grubunu ve meclisi yanıltmadır” dedi.

 

       Güdü “olay benim hatamdan kaynaklanmıştır”

      

        Görüşlerini almak için aradığımız Güdü, olayı bizden duyduğunu belirterek bir süre sonra şu bilgileri verdi “maalesef olay doğru, sizin beni uyarmanızdan sonra inceledim, doğru böyle bir hata yapmışım bu tamamen benden kaynaklanan bir hatadır, başka hiçbir kimsenin hatası yoktur. Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne  yazıyı yazarken, yanlışlıkla Çavuşoğlu Mahallesi’nde ki bir arsayla ilgili bilgileri yazmışım. Mayıs ayı toplantısında bununla ilgili meclis kararının iptali için teklif vereceğim, Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden yeniden bilgi istenecek bu bilgi doğrultusunda konu yeniden meclise gelecek ve bu şekliyle değerlendirilecek, bu tamamen benden kaynaklanan bir hatadır. Ayrıca hemen konuyla ilgili Belediye Başkanını meclis üyelerini ve İlçe Başkanını da arayarak durumu bildirdim”  dedi.

Güdü “

 

       Osman Güdü, daha öncede, bir plan tadilatıyla ilgili bilgi vermek için meclis üyeleri için düzenlediği genişletilmiş bilgilendirme toplantı tutanağını (Bilgilendirme toplantısına katılan meclis üyelerinin isimlerinin elle yazıldığı kağıt parçası) nı “komisyon raporu” olarak meclise sunmuş ve buna istinaden teklif meclisten geçmişti. Ancak bu teklif İBB Meclisinden geri dönmüştü.