İstanbul Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Abubekir Taşyürek, 2012 Mayıs ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda, İBB’nin ilçe belediyelerine toplam 65 milyon lira tutarında şartlı yardım yapma kararı aldığını söyledi.

 

Taşyürek, şartlı bağışın kabulü için belediye meclisinin karar alması gerektiğini söyledi.

 

Kartal Belediye Meclisi’nin 8 Ağustos Çarşamba günkü toplantısında 1,963 Milyon TL tutarındaki İBB bağışının kabulü konusunun görüşülmesi sırasında söz alan AKP Kartal ve İBB Meclis üyesi ve İBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Abubekir TAŞYÜREK konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

 

İstanbul ilçe belediyelerine yapılacak olan yardımlarının dağılımı konusunda İBB bürokrasisinin ciddi hazırlıklar yapığını söyleyen Taşyürek, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nın en uygun dağıtım yöntemi bulmak için çeşitli değerlendirme ve çalışmalar yaparak önerilerini İBB meclisine sunduklarını söyledi.

 

Yardım kararının çıkması öncesinde Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmaları sırasında haberdar olduğunu belirten Taşyürek “yardımların ilçe belediyelerine dağılımında iki katsayının dikkate alındığını” söyledi.

 

Oluşturulan iki dağıtım katsayısının birinin “yol katsayısı” diğerinin de “nüfus katsayısı” olduğunu belirten Abubekir Taşyürek, “ilçenin yol uzunluğunun toplam İstanbul yol uzunluğuna oranlamasıyla “yol katsayısının,” ilçenin nüfusunun İstanbul’un toplam nüfusuna oranlamasıyla da “nüfus katsayısının” bulunduğunu anlattı.

 Asfalt, döşeme taşı, bordur gibi yol yapım ve bakım malzemelerinin bağışında ilçenin yol katsayısı ile nüfus katsayısının müştereken, ağaç, çiçek ve diğer park ve bahçe dizayn malzemesi bağışında ise; sadece nüfus katsayısını dikkate aldığını, bununda en uygun yöntem olduğunu anlatan Abubekir Taşyürek, “bu kıstaslara göre hiçbir ayırım yapmadan tüm belediyelere ayni kıstaslar uygulanarak, kararlaştırılan bağış tutarının ilçe belediyelerine pay edildiğini” açıkladı.

İBB ’nin “parti/ilçe farkı gözetmeden yardım ve desteklerini yaptığını ifade eden Taşyürek “bu kapsamda belirtilen katsayılar uygulanarak, mesela Kadıköy Belediyesine 2,140 Milyon TL, Ataşehir Belediyesine 1,723 Milyon TL, Adalar Belediyesine 148 Milyon TL ve Zeytinburnu Belediyesine de 1,301 Milyon TL yardım yapılacağını belirten Abubekir Taşyürek, “İBB yönetimi halka hizmetin hakka hizmet olduğu anlayışıyla” yerel siyaset tarihinde efsane işleri başarmış bir belediyedir” dedi.

^

Bazı belediye meclislerinde dağıtım konusundaki bu hassasiyeti bilmeden bir takım haksız eleştiriler yapıldığını ancak, “İBB yönetiminin halkın emanetine asla ihanet etmediğini” ifade eden Abubekir Taşyürek “umuyorum zaman zaman İBB‘yi bu ve benzeri konularda haksızca eleştirenler, bu açıklamalardan sonra vicdanlarının sesini dinleyerek,  eleştirilerinde daha hassas davranmalıdır. Çünkü bu kurumlar hepimizindir. Bu kurumları gereksiz yere yıpratmanın kimseye faydası yoktur” dedi.

Konuşma sonrasında meclis üyelerinin soruları Abubekir Taşyürek tarafından cevaplandırılarak oylamaya geçildi. Yapılan oylamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kartal Belediyesi’ne yapacağı 1,963 Milyon TL şartlı bağış oy birliği ile kabul edildi.