İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ebubekir Taşyürek Sabah Gazetesi’nde yayımlanan “İGDAŞ’ın satışı ertelendi” baylıklı haberle ilgili bir açıklama yaptı.

 

Taşyürek “İGDAŞ’ın özelleştirme sürecinde her hangi bir belirsizlik ve ertelemenin söz konusu olmadığını” söyledi

   

        Taşyürek’in konuyla ilgili açıklaması şöyle “İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB’ye ait İGDAŞ A.Ş. hisselerinin tamamının özelleştirilmesi işlemlerinin Belediye Meclisi tarafından daha önce alınmış kararlar ile tayin edilen esaslara göre yürütülmesi kaydıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına verilmiş bulunan yetkinin iki yıl süre ile uzatılmasını karara bağladı.

Yetki süresinin uzatılması kararı 12 Ağustos Cuma günü yapılan Meclis toplantısında CHP’li meclis üyelerinin muhalefetiyle oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu arada bazı basın yayın organlarında çıkan “İGDAŞ’ın satışı ertelendi” şeklindeki haberler üzerine konuya ilişkin olarak görüşlerine başvurduğumuz, özelleştirme sürecini meclis adına çalışmalar yapan İBB Meclis Üyesi ve Plan-Bütçe Komisyonu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Abubekir TAŞYÜREK, İGDAŞ’ın özelleştirme sürecinde herhangi bir belirsizlik veya ertelemenin söz konusu olmadığını, bilakis son alınan kararın İGDAŞ’ın özelleştirme sürecinin kesintisiz devamını sağlamak amacına yönelik olduğunu söyledi.

Sorularımız üzerine Abubekir Taşyürek, İGDAŞ’ın özelleştirilme sürecine ilişkin olarak bazı açıklamalarda bulundu.

2009 yılı Eylül ayı toplantısında Belediye Meclisi Kararı ile İGDAŞ hisseleri özelleştirme kapsam ve programına alındığını, özelleştirme işlemlerinin 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine göre yürütülmesi ve  özelleştirme işlemleri hususunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının iki yıl süre ile yetkili kılınmasının kararlaştırıldığını belirten Abubekir Taşyürek, “bu karar sonrasında, idare tarafından özelleştirme işlemlerine yardımcı olmak üzere danışmanlık hizmeti alındığını, mali, hukuki ve teknik durumlarla ilgili olarak şirketin sektördeki durumu ve sermaye piyasalarının incelendiğini” anlattı.

Söz konusu meclis kararının muhalefet tarafından dava konusu yapıldığını belirten Abubekir Taşyürek, açılan dava sonrasında verilen Danıştay’ın kısmi iptal kararına istinaden de, 2010 yılı Ekim ayında alınan ilave Meclis Kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait İGDAŞ A.Ş. hisselerinin %100’ünün satış yöntemi ile özelleştirilmesi, satışın blok satış  sureti ile gerçekleştirilmesi, 4046 Sayılı Kanunun 18. maddesi hükümlerine göre ihaleye çıkılması ve sürecin bütün aşamalarının İBB Meclisi kararlarıyla yapılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Dünya ekonomisinin ciddi bir krizle karşı karşıya bulunduğunu, global sermaye piyasalarında belirsizliklerin ve dalgalanmaların mevcut olduğunu anlatan Yeminli Mali Müşavir Abubekir Taşyürek, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Başkentgaz A.Ş.’nin özelleştirme ihalesinin yenilenmesi zaruretinin de ortaya çıkmasının “İGDAŞ A.Ş. özelleştirme ihalesinin daha temkinli, emin ve sağlıklı adımlarla yürütülmesi gereğini doğurduğunu” belirtti.

Son olarak; 2009 Eylül döneminde alınan Meclis Kararında, özelleştirme işlemleri hususunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na verilen  iki yıllık yetkinin  Eylül 2011 tarihi itibarı ile sona erdiğini belirten Abubekir Taşyürek; “12 Ağustos Cuma günü yapılan Meclis toplantısında alınan karar özelleştirme sürecine devam edebilmek için gereken yetki süresinin uzatılmasıyla ilgili karardır. İGDAŞ A.Ş. özelleştirme işlemleri 2009 Eylül ve 2010 Ekim aylarında İBB Meclisimizce alınan Kararlarda belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmeye devam edecektir” dedi.