Geçtiğimiz günlerde İnternet sitemizde, Maltepe Belediyesi’nin  Mavi Tenis Kulübüne kiraya verdiği arsa ile ilgili yayımladığımız haber geniş yankı uyandırdı.

Gazeteler ve internet siteleri, haberimiz kaynak göstererek olayı kamu oyuna duyurdu. Olaya müdahil olan AKP ve CHP’li meclis üyeleri olayla ilgili çalışma başlattı.

 

Kızılay “Mavi Tenisin talebini kabul etmedik”

 

Bu arada, Kızılay’dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Arsanın genel durumundan bahsedilen açıklamanın Mavi Tenis ve Belediye’yi ilgilendiren kiralama bölümünde ise özetle şu görüşlere yer veriliyor

 

“32 parselde kayıtlı 12853,52 m² yüzölçümlü taşınmazın aylık 15.000,-TL bedelle kiralanması hususunda Mavi Tenis Kulübünün talebi kurumumuza iletilmiş olup, söz konusu talep Yönetim Kurulumuzun 10.03.2010 tarih ve 5 sayılı toplantısı ve Yönetim Kurulumuzun 25.03.2010 tarih ve 6 sayılı toplantısı kararları doğrultusunda tetkik edilmiş ve Mavi Tenis Kulübünün talebi kabul edilmemiştir.

 

Maltepe Belediye Başkanlığı’nın 21.04.2010 tarih ve 550-761-e-21897 sayılı yazısı ile mülkiyeti kurumumuza ait olan İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, 23 pafta, 293 ada, 31 parselde kayıtlı 5530,81 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın Belediye Başkanlığınca plan amacına uygun olarak kullanılmak üzere Maltepe Belediye Başkanlığı’na devrinin yapılması, 12.853,52 m² yüzölçümlü arsa vasıflı 32 nolu parselimizin ise 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun göre, Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere Maltepe Belediyesi sınırları içerisinde yapılaşmaya müsait imarlı taşınmazlarla trampa edilmesi hususunda kurumumuzca gerekli değerlendirmenin yapılması talep edilmiştir.

Alınan karar doğrultusunda 31 nolu parselin devri gerçekleştirilmiş, 23.07.2010 tarihli protokol ve kira kontratı ile 32 nolu taşınmaz Maltepe Belediye Başkanlığına kiralanmıştır”

 

 

Olay kamu oyunda tartışılırken, Maltepe Belediye Başkanı Prof. Dr.. Mustafa Zengin, bizim dışımızda tüm gazetelere, kamu oyunu yanıltan bir açıklama gönderdi.

 

Zengin’ açıklamasından

Zengin açıklamasında, bizim haberimizde dile getirdiğimiz  “Kızılay neden burayı kiraya verdi, belediye bu yeri niye aldı, neden kısa bir süre sonra kiraya verdi? “ ifadelerimize

 

 

Zengin şöyle yanıt vermişMaltepe’nin spor alanı ihtiyacının giderilmesi. Yanıtımız çok net; boş duran bu arazide halkın yararlanacağı spor testileri kurabilmek”

 

Koş Maltepe’li koş, tenisini al spor’a koş..!

--------Şimdi sormak gerekmiyor mu, madem amacınız Maltepe’nin spor alanı ihtiyacını karşılamak, madem amacınız, halkın yararlanacağı bir tesis kurmaktı, neden kendiniz kurmadınız.? Madem kendiniz yapmayacaktınız neden başka bir şirkete aracılık ettiniz.?

Aylık 15 milyar lira kira ödenen bir tesise, halkın girebilme imkanı olabilir mi.? Hangi “halk” bu tesise girebilir, bu tür kulüplere binlerce dolar verip üye olmadan girilemeyeceğini bizim “halkımız” bilmiyor mu sanıyorsunuz.!

 

Ruhsat yok “ruhsata aykırı kısımlara yıkım kararı nasıl oluyor.!

 

Zengin açıklamasının bin bölümünde, 12-05-2011 tarihinde İmar Müdürlüğünce söz konusu alandaki yasadışı uygulamalarla ilgili zabıt tutulduğunu encümen kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 32. Maddesi gereğince ruhsata aykırı kısımların yıkılmasına yine imar kanununun 42. Maddesi gereği de para cezası verilmesine karar verildiğini, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığına Mavi Spor Kulübü derneği hakkında 5237 sayılı TCK2nın 184. Maddesi çerçevesinde gereğinin yapılması için suç duyurusunda bulunulduğunu söylüyor.

 

--------------Çok merak ediyorum. Sizin hakkınızda kim suç duyurusunda bulunacak acaba.!

 

---------Sayın Zengin’e sormazlar mı, buranın planı nerede, imarı nerede, projesi nerede, ruhsatı nerede. İskanı nerede, nasıl faaliyet gösteriyor..? Bir Belediye Başkanının, kamuoyunu yanıltıcı bu tür davranışlar içine girmesine şahsen söyleyecek söz bulamıyorum. Bu tür davranışlar içine girmesini, başta CHP’li meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı, AKP’li meclis üyeleri ve İlçe Başkanlığı, CHP İl Başkanlığı, Genel Mekezi ve kamuoyunun taktirine bırakıyorum.

 

Sayın Zengin, bizimle mahkemede hesaplaşacağını söylemiş..Hodri meydan. Şu olayı Türkiye kamuoyu, dünya  kamuoyu bir öğrensin kimin ne yaptığını bir görsün..

 

Kargalar bile güler..!

 

Zengin açıklamasının bir bölümünde “Encümenin aldığı yıkım kararı için ise yasal prosedür uygulanmaktadır. Bu çerçevede Maltepe Belediyesinde yıkım yapacak araç gereç olmadığı için meclis kararı gereğince yıkımlar için ihale düzenlenmesi gerekmektedir. Önümüzdeki süreçte bu sorun ihale yöntemi ile çözümlenecektir” diyor.

------------Tam bir komedi..Bir kepçeyle yarım saatte yerle bir edilecek bir yıkım için kargalarını bile güleceği  “araç gerecimiz yok” açıklamasını da halkın ve kamuoyunun taktirine bırakıyorum.

 

Zengin’i kim yanıltıyor.!

Sayın Mustafa Zengin, açıklamasında bizim plansız bölge iddiamıza karşılık, buranın planlı olduğunu söylüyor..

-------------Birincisi, birileri sayın Zengin’i yanıltıyor.. İddia ediyoruz buranın planları yoktur. Burası plansız ve SİT alanındadır.

2006 yılında burayla ilgili bir plan bulunduğu doğrudur ancak,  

Bu alan Sayın Bahtiyar Uyanık döneminde SİT alanından çıkarılması için dava konusu yapıldı. Mahkeme bu alanın SİT alanından çıkarılması yönünde karar verdi. Bu karardan sonra KİPTAŞ hemen orada bir alana binalar yapmaya başladı. Bu arada Kültür Bakanlığı mahkemenin kararına itiraz etti. Üst mahkeme mahkemenin kararını iptal etti. Üst mahkemenin iptal kararıyla bölge yeniden SİT alanı oldu ve bütün planlar düştü. Hatta, Sayın Zengin’in görev geldiğinde  meclisten bu bölgenin SİT alanında kalması için karar aldı ve mahkemeden davaları geri çekti.

 

Zengin, bu süreci unutmuş görünüyor. Anlaşılan kimse Zengin’i bu durumdan haberdar etmemiş, yani birileri Zengin’i yanıltmış..Yada bilerek yapıldı. İşte mahkemenin bu kararından sonra  2006 planları yok durumunda kalmıştır. Bölge SİT alanı olarak kalmıştır. Bırakın buraya inşaat yapmayı, arazide düzeltme dahi yapılamaz..

 

İşte, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

 

 

Ayrıca, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre, planlı bölge bile SİT alanı ilan edilen ve karar verilen bölgelerde bütün planlar düşer, yani plansız bölge olur..

 

 “Sit geçiş dönemi - koruma amaçlı imar planı - kısmi plan değişikliği:

 

İşte o kanun Madde 17 - (Değişik: 17/6/1987 - 3386/6 md.) Bir alanın koruma kurulunca sit olarak ilanı, bu alandaki imar planı uygulanmasını durdurur.(...) (1) Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, koruma kurulu tarafından bir  ay içinde geçiş dönemi yapı şartları belirlenir. İlgili valilikler ve belediyeler anılan koruma amaçlı imar planını en geç bir yıl için- de koruma kuruluna değerlendirmek üzere vermek zorundadırlar.

 

Yeni planda “Yeşil alan ve Sağlık Tesisi”

------Yasa gereği planlar düştüğü gibi, yasada bahsedilen “Valilikler ve belediyeler anılan koruma amaçlı imar planını en geç bir yıl içinde koruma kuruluna değerlendirmek üzere vermek zorundadır”  cümlesinden hareketle bu alanla ilgili 1/5000 ölçekli yeni imar planı yapılmış ve geçtiğimiz ay İBB meclisinden geçmiştir. Askıya asılma sürecindedir.

Yeni planlara gör Tenis Kortunun da içinde bulunduğu alanın bir kısmı Sağlık Tesisi alını, bir kısmı da yeşil alan olarak onaylanmıştır.

 

Belge yok

---------Gelelim işin püf noktalarına, Sayın Zengin’in yaptığı açıklama ciddiyetten uzak içi boş bir açıklamadır. Ben isterdim ki, o gazetelere gönderdiği açıklamanın ekinde kamuoyuna tatmin edecek, plan, imar durum, inşaat ruhsatı, iskanı ve işletme izin belgelerini hatta ihaleye katılan üç firmanın kemler olduğunu ve kaçar lira teklif verdiklerini “şeffaf belediyecilik” açısından gönderseydi.. Kamu oyu da yeterince aydınlanırdı..

 

Yapana yaptırana 5 yıla kadar hapis

TCK. MADDE 184

İmar kirliliğine neden olma

(1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

(6) (Ek : 29/6/2005 – 5377/21 md.) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.