CHP Tuzla İlçe Başkanı, skandal nitelikte bir olaya imza attı.

Tuzla’da yayım yapan Tuzla İstanbul Gazetesi Yayın Yönetmeni Yalçın Yıldırım’ın İlçe yönetimi hakkında yazdığı eleştirel yazılardan rahatsız olan İlçe Başkanı Ali Çelik, Yıldırım’a Noter kanalıyla ihtar çekerek, bu tür yazılarına son vermesini, aksi halde hakında maddi ve manevi davası açılacağını bildirdi. Çelik’in, basın kanununda ki yasal yollara başvurmak yerine, bir takım eleştirileri kendince suç sayması ve basın özgürlüğüne darbe niteliğinde ki bu davranışı, basın camiasında ve kamuoyunda tepkilere neden oldu.

İŞTE O İHTARNAME

Çelik’in Noter aracılığı ile gönderdiği ihtarname özetle şöyle “Muhatap tarafından gerçekleştidilen yasalara aykırı, gerçek dışı ve kötü niyetli yayınlara derhal son verilmesi, aksi halde hakkınızda her türlü yasal yollara baş vurulacağı ihtarıdır.

Siz sayın muhatap tarafından 2015 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Tuzla İlçe Başkanı  Ali Çelik ve yönetim aleyhine suçlayıcı ve karalayıcı ifadelerle haksız ve kütü niyetli yayınlar yapılmaktadır..

Tamamen gerçek dışı ve asılsız iddialarla Cumhuriyet Halk partisi’ni, İlçe Başkanı’nı  ve yönetimi karalayan, ve bu şekilde kamuoyunu etkilemeye çalışan yayınlarınız nedeniyle sözlü olarak defalarca uyarılmanıza rağmen gerçek dışı ithamlarla dolu yayınlarınıza devam etteğiniz görülmektedir.

Nitekim en son 14.11.2016 tarihinde sabıhı ve genel yayın yöneteni olduğunuz Tuzla İstanbul gazetesinin internet sitesinde bizzat kaleme aldığınız “10 maddelik CHP Tuzla Manifestosu” başlıklı yazınızda, açıkça ve alenen CHP Tuzla İlçe Başkanı Ali Çelik ve tüm Yönetim Kurulu’na ağır hakaretlerde bulunduğunuz, gerçek dışı ve hiçbir şekilde dayanağı olmayan ithamlarla İlçe Yönetimini ve partiyi karaladığınız görülmüştür.

Yayının hemen ardından bizzat CHP Tuzla İlçe Başkanı Ali Çelik tarafından telefon numaranızdan aranmanıza rağmen hiçbir şekilde telefonlara cevap vermediğiniz görülmüş, adeta “çamur at izi kalsın” mantığı ile hareket ettiğiniz görülmüştür.

Tek taraflı suçlama ve ithamlarla yayın yaparak  Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve Tuzla İlçe Yönetimini itibarsızlaştırmaya çalıştığınız tartışmasızdır.

Ancak hiçbir somut veriye, araştırmaya dayanmadan tamamen kişisel duygu ve düşüncelerinizi tüm Tuzla ve CHP üyelerinin düşüncesiymeş gibi yansıtarak Cumhuriyet Halk Partisi ve Tuzla İlçe Başkanlığı hakkında asılsız suçlamalarda bulunmanız, istifaya davet etmeniz, İlçe Başkanı ve tüm yöneticileri hakkında asılsız itham ve suçlamalarda bulunmanız gerek 5187 sayılı Basın kanunu 5651 sayılı internet yoluyla işlenen suçlar hakkında  kanun hükümlerini ihlal ettiği gibi ayrıca 5237 Sayılı Ceza kanunu kapsamında hakaret siçini teşkil etmektedir.

Tüm bu yasal düzenlemelere ek olarak açıkça kurumları ve şahısları asılsız ithamlarla hedef alarak, kişilik haklarını ve kurumların manevi şahsiyetlerini tahkir etmeniz ayrıca Türk Borçlar Kanununu çerçevesinde manevi tazminata mahkum edilmenize yol açacak hukuka aykırı eylemlerdir.

Bu itibarla gerçek dışı itham ve haberlarla dolu, kasti ve ve kötü niyetli yayınlarınıza derhal son verilmesi, aksi halde yayın sahibi ve diğer sorumlular hakkında 5187 sayılı Basın Kanunu, 5651 sayılı Kanun, 5237 sayılı TCK ve 6098 sayılı TBK hükümleri ile oiğer yasal mevzuat çerçevesinde işlem yapılması için her türlü yasal yola baş vurulacağı, hakkınızda maddi ve manevi tazminat davası açılacağı hususu ihtaren tebliğ olunur.