CHP’li Kartal Belediyesi’nin Haziran ayı gündeminde bulunan 81-82 parsellerde yapılan plan tadilatı değişikliğinin içine belediye’ye ait “park alanı”nı da koyarak imara açan İmar Komisyonu’nunun yasa ve genelgelerin dışına çıkarak, bazı plan tadilatlarına onay verdikleri ortaya çıktı.

Komisyon, bazı vatandaşların plan tadilatı taleplerini, İBB Genelgesinde belirtilen ‘evrakların tamamlanmadığını’ gerekçe göstererek ret ederken, bazı plan tadilatı taleplerini hiç bir evrak olmadan tek bir dilekçeyle kabul etmiş.

 

Örneğin,7922 ada 10 parsel’le ilgili plan tadilatı kabul edilirken, 1106 ada 67 parsel’e ilişkin dilekçe ile yapılan plan tadilatı  talebi “ İBB’nin 20.08.2004 gün ve 12734- 41-030-000 15  90 sayılı genelgesi gereği evrakların eksik olmasından dolayı komisyonumuzce red edilmiştir” deniyor..

 

 

 

 

 

Ak Parti’nin mecliste sözlü talepte bulunduğu plan tadilatı talebi, hiç bir dilekçe, Müdürlük  görüşü, diğer birim görüşleri vb diğer altlıklar tamamlanmadan, sadece sözlü talebe dayanarak komisyona gönderilip olumlu görüş bildirilmiş. AK Parti Meclis üyesi ve İmar Komisyonu üyesi Kubilay Salihvatandaş, mecliste söz alarak konuşuyor tadilatın ek gündeme alınmasını talep ediyor. Plan tadilatı olmadan kurum görüşleri alınmadan talep komisyona gidiyor. Komisyonda oy birliği ile uygun görülüyor..

Ak Parti komisyon üyeleri, kendi plan tadilatı taleplerine  evraklar kurum görüşü vs.tamamlanmadan, hatta dilekçe bile verilmeden komisyona gönderilen taleplerine olumlu görüş bildirip kabul ederken, vatandaşların dilekçeli taleplerine ret oyu verdikleri öğrenildi.

Bazı plan tadilatlarında, yol bir yerden başka bir yere taşınırken, yanda ki binaların sahipleri haberdar edilmemiş, onların muvakatları alınması gerekinken alınmamış, itiraz hakkı bulunanlar haberleri olmadığı için itiraz haklarını kaybedebilirler. İleri de büyük mağduriyetler yaşanabilir. Kurum görüşleri alınmadan, gerekli alt yapı İBB Genelgesi doğruytusunda tamamlanmadan verilen komisyon görüşlerinin hukuken uygun olmadığı belirtilirken, zaman içinde  büyük sıkıntılara ve mağduriyetlere neden olacağı belirtiliyor.

 

İŞTE O GENELGE