Kartal Belediyesi’nin 2013’ten 2014’e

devrolan mali yükü..  

Toplam borç...................................................155.537.699.50 TL

Tahsili mümkün olmayan KDV......................67.863.837.71 TL

                                                                       ---------------------------

 

TOPLAM......................................................223.401.537.21 TL

Belediyenin son yıl geliri ise                         179.588.920.89 TL

Hizmet binası için;

 

31.12.2012’ye kadar yapılan harcama...................21.857.090,TL

2013 yılanda yapılan gider olarak gözüken..........12.130.913.51, TL

2013 bilançosunda görülen 921 gider,tah.hesabı..10.853.000 TL

 

TOPLAM..................................................................44.841.003.TL