Kartalspor Olağanüstü Genel Kurul Gerçekleştirildi

Konuyla ilgili basın birimi tarafından yapılan açıklama şöyle

 

 

!23 Aralık 2015 Çarşamba günü yapılması planlanan fakat gerekli çoğunluk sağlanmadığından dolayı, çoğunluk aranmaksızın aynı gündem maddeleriyle 30 Aralık 2015 tarihine ertelenen Kartalspor Olağanüstü Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.

 

 

Saat 13:30’da Kartalspor tesislerinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul, Divan Heyetinin oluşumuyla başladı. Divan Heyeti için tek liste önerilirken gerçekleştirilen oylama sonucunda oy birliği ile Divan Başkanlığına Ergun Öztaner, Divan Başkan Vekilliğine İ.Kenan Çakal, Divan Katip Üyeliğine ise Nasır Süleymanoğlu ve Ayhan Taş seçildi.

 

Divan Heyetinin oluşumunu takiben Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla Kongreye devam edildi. İstiklal Marşının okunması sonrasında sırasıyla Gündemde yer alan, Genel Kurul Başkanlık Divanına Toplantı Tutanaklarına İmza Yetkisi Verilmesi, Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunun Okunması, Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Denetleme Kurulu Raporunun Okunması, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporlarının Müzakere Edilerek Ayrı, Ayrı İbraya Sunulması, Yeni Dönem Bütçenin Okunması ve Görüşülmesi, Gerektiğinde Bütçe Tadilleri Yapmak İçin Yönetim Kurulu’na Yetki Verilmesi, maddelerine geçildi. Her bir madde okunarak ayrı ayrı genel kurul üyelerinin oylarına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul Divan Heyeti daha sonra Genel Kurul Üyelerinden Kartalspor Başkanlığına Aday olanlardan listelerini Divan Başkanlığına sunmalarını istedi. Hiçbir aday çıkmaması üzerine Kartalspor Genel Kurul Divan Heyeti “Kartalspor Tüzüğü Gereğince Mevcut Yönetimin Mart Ayında gerçekleştirilecek Kartalspor Olan Genel Kurul’a kadar göreve devam edeceğini” Genel Kurul Üyelerine beyan etti!