Kartal Kaymakamlığı’nın ‘Yardım Toplama Kanunu’na muhalefetten Belediye Başkanı’na kestiği 950.00 TL’lik idari yaptırım cezası, mahkeme tarafından iptal edildi.

Mahkeme kararında, verilen idari yaptırım kararının usul yasaya uygun bulunmadığını, ayrıca bu tür yardımların belediyeler tarafından toplanmasının her hangi bir izne tabi olmadığını belirterek verilen idari yaptırım cezasını iptal etti.

Mahkemenin iptal kararının ardından Belediye konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle “Kartal Kaymakamlığınca Belediye Başkanlığımız aleyhine 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na muhalefet edildiğinden bahisle soruşturma başlatılmıştı.

Başlatılan bu soruşturma kapsamında Uğur Mumcu Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi’nde bulunan depomuza usulsüz ve hukuka aykırı arama gerçekleştirilmişti. İş bu hukuka aykırı arama işlemine karşı Kartal belediyesince ilgililer aleyhinde suç duyurusunda bulunuldu. İncelemeler halen devam etmektedir. Kartal Kaymakamlığınca 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunun 29. Maddesine aykırılık nedeniyle Kartal Belediye Başkanımız Altınok Öz hakkında, 19.09.2012 tarih ve 2012/122 karar sayılı idari yaptırım kararı ile 950,00 TL idari para cezası ödenmesine ilişkin karar verilmişti.

Belediye Başkanımız Altınok Öz tarafından iş bu idari yaptırım kararına süresinde itiraz edilmiş olmakla Kartal 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2012/1017 D. İş sayılı dosyası ile itiraza konu karar incelendi. 

Yapılan inceleme üzerine Kartal 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nce ‘5393 Sayılı Belediye Kanununa göre belediyelerin yönetim organları, belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümeni olup, idari yaptırım kararının belediye tüzel kişiliğini temsilen Kartal Belediye Başkanlığı yerine, belediye başkanı olan gerçek kişi hakkında düzenlenmesinin usul ve yasaya uygun bulunmaması, ayrıca 5393 Sayılı Kanunun 53. Maddesi göz önüne alındığında belediyelerin, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabileceklerinin düzenlenmiş olması ve bunun herhangi bir izin koşuluna bağlanmamış olması’ gerekçesi ile Kartal Kaymakamlığınca düzenlenen 19/09/2012 tarih ve 2012/122 karar sayılı idari yaptırım kararına karşı yapılan itiraz yerinde görerek , itirazın kabulüne ve 19/09/2012 tarih ve 2012/122 karar sayılı idari yaptırım kararı ile düzenlenen idari para cezasının kesin olmak üzere İPTALİNE karar verilmiştir.” Denildi.