İLK HABER’in  29 Ağustos 2011 tarihinde “Devlet el koysun” manşetiyle kamuoyuna  duyurduğu Maltepe Belediyesi’nde ki “Mavi Tenis”  olayında flaş gelişme yaşandı.

Yayınımız üzerine soruşturma başlatan Kartal Cumhuriyet Savcılığı, Maltepe Belediye Başkanı Prof.Dr. Mustafa Zengin, Başkan yardımcısı ve Danışmanı Nail Çifçi, eski Başkan yardımcısı ve Meclis üyesi Ömer Lütfü Somun, Fen İşleri Müdürü ve İmar ve Şehircilik Müd. Y. Selim Başoğlu, İmar ve Şehircilim Müdürü İsmail Hakkı Bulut için, İç İşleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istemiş, İç İşleri Bakanı da soruşturma izni vermişti.

Başkan yardımcısı ve Emlak İstimlak müdürü Hasan Hayri Şengül için memur olması nedeniyle daha önce Kaymakamlık tarafından soruşturma izni verilmişti.

Haklarında soruşturma izni istenen  Maltepe Belediye Başkanı Mustafa zengin ve Başkan Yardımcıları İç İşleri Bakanı’nın verdiği “soruşturma izni” nin iptali için Danıştay’a başvurmuştu.

Dosyayı inceleyen Danıştay Birinci Dairesi, Belediye Başkanı Mustafa Zengin ve Başkan Yardımcılarının itirazını  ret etti.

Danıştay’ın bu kararından sonra, Belediye Başkanı ve Başkan yardımcıları için Savcılık soruşturmasının önü açılmış oldu.

Soruşturma nedeni

“Mülkiyeti Türk Kızılayı’na ait Maltepe İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 23 pafta 293 ada, 32 parsel sayılı, Dragos tepesinin Maltepe İlçesi kesimende bulunan, üçüncü derecede doğal SİT alanında kalan, imar planı bulunmayan taşınmaz üzerinde spok kompleksi yapmak için söz konusu taşınmazı Türk Kızılayından üç yıllığına kiralamak, spor kompleksi yapılması amacıyla taşınmazın 10.000 metre karelik kısmını Mavi Spor Kulübü Derneği’ne kiraya vererek adı geçen Derneğin söz konusu alanda ruhsatsız 4.715 metre kare inşaat ve imalat yapmasına göz yummak, söz konusu ruhsatsız yapının yıkımına ilişkin Belediye Encümeninin 12.5.2011 tarih ve 516 sayılı kararını uygulamamak”

 

 

Danıştay kararının sonuç bölümünde şu görüşlere yer verilmiş “ Dosyadaki bilgi ve belgelere göre ilgililere isnat edilen eylemlerin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, İç İşleri Bakanının 21.5.2012 tarih ve Mülk. Tef.Ku.Bşk. 2012/256 sayılı kararının: Mustafa Zengin. Nail Çifçi, Ömer Lütfü Somun ve İsmail Hakkı Bulut için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına adı geçenler tarafından yapılan itirazların reddine, bu kişiler yönünden gereğinin yapılması için dosyanın karar ekli olarak Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Kararın bir örneğinin’de İç İşleri Bakanlığı ile itiraz edenlere gönderilmesine 13.11.2012 tarihinde oy birliğiyle karar verildi”