TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin, Maltepe Belediyesi’nin ruhsat verdiği İller Bankası arazisinde yapılan plan değişikliğine ikinci kez dava açtığı ortaya çıktı.

Oda ayrıca, Maltepe Belediyesi’ne yazı yazarak, burayla ilgili ellerindeki bilgi ve belgeleri kendileriyle paylaşmalarını istedi.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Akyün, “İller Bankası’nın bu yeriyle ilgili ilk plan yapılırken dava açtık, o dava devam ediyor, o davada bilirkişi raporu da lehimize geldi.

Dava devam ederken, plan koşulları açısından uygun olmayan fonksiyon değişikliği yapıldı. Biz oda olarak 2013 yılı Aralık ayında ikinci kez dava açtık.

Ayrıca’da Maltepe Belediyesi’ne bu hafta bir yazı yazarak, burayla ilgili ellerindeki bilgi ve belgeleri bizimle paylaşmalarını istedik, olayı yakından takip ediyoruz” dedi.