Gazetemizin Eylül ayında “ Maltepe Belediyesi’nin “Evde Sağlık Hizmeti” ihalesinde neler oluyor” “İkinci kez iptal oldu” “Belediye’nin davet gönderdiği firmalar ihaleye neden katılmıyor” başlıklarıyla haber yayımlamıştık. Ayrıca bu konuyla ilgili belediye başkanına yazılı soru sormuştuk, ancak cevap verilmemişti.

Bu kez de Haber Marmara Gazetesi sahibi ve köşe yazarı Ömer Şahin, bu olayla ilgili önemli bir iddiayı köşesine taşıdı.  

 

İŞTE ŞAHİN’İN O YAZISI

Maltepe Belediyesinde Sağlıklı Yolsuzluk Mu.? Var.Yıllardır Maltepe’yi sözde yöneten "eşgal"leri yazıyorum... İşleri güçleri "para" peşinde koşmak olan bu Ekibin daha doğrusu artık ORGANİZE faaliyet yürütenler, 6 yıldır da "Evde Sağlık Hizmet Alımı" adı altında referansı "...... franksiyon" olan M.A adlı şirketten Hizmet Alımı yapıyor... M.A adlı şirketi ile CHP’li Maltepe Belediyesinin ne gibi başka organik bağları var orasını bilemiyorum ama, ne hikmetse bu şirket, Maltepe Belediyesinin  6 Yıldır  Hizmet Alımı adı altında bu şirkete ödenenler TRİLYONLARI bulmuştur... 

 

İhale şartnamesini ve sözleşme metnini yayınladık...

Karşılıklı mutluluklar, duygusallıklar madde madde sıralanmış... Bir tek "VAZALİN" unutulmuş!

O'nu da koysalar tam olacak!

Bakın, bu Belediye 6 yıldır bu Evde Sağlık hizmet alımı adı altında bu şirketten "avanta", "rüşvet" indiriyor demiyorum...  

 

Ama, 6 yıldır nasıl oluyorda bu hizmet alımı adı altındaki Evde Sağlık Hizmet ihaleleri hep bu M.A adlı şirkette kalıyor? 

 

Çıksın birisi bunu izah etsin!

Daha doğrusu bu işleri kontrol edecek olan Devlet yetkililerinin alayı da kör mü? Bu işlere bakan Müfettişler bu dönen dolapları görmüyor mı?

Yahu bir Belediye 6 yıldır Evde Sağlık Hizmetini tek bir firmadan alır mı? 

Ey CHP'nin yetim hakkı yeme konusunda ansiklopedi yazılacak kadar açıklama yapan Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu işlere ne diyorsunuz? Hadi bu 6 yıldır devam eden peşkeşe ne diyeceksiniz? Yoksa mezhepdaşınız olduğundan sesiz kalmayı mı yeğleyeceksiniz?

 

Nerede kaldı Eskişehir'de anlattığınız masallar? Ne diyordunuz: "Hiç bir CHP'li Belediye Başkanı yetim hakkı yemez.", "CHP'li Belediye Başkanlarının verilmiyecek bir kuruşluk hesabı yoktur" diye buyuruyordunuz...

Bırakın bu kuruş ağızları da... Halkın giden milyonlarının hesabını sorunuz lütfen... Maltepe Belediyesi 6 yıldır hizmet alımı kılıfında, Maltepe halkının paralarını aynı şirkete indiriyor... Böylesine devam eden tesadüfler zinciri olabilir mi? Sıkı mı CANDAŞ olmayanların bu Belediye'den ihale alması... Bakın sayın Kılıçdaroğlu, bu Belediye Başkanınız bu şekilde devam ettiği sürece hem inancınıza hem de partiye zarar verecektir...

 

GEÇMİŞ 5 YILLIK EVDE SAĞLIK HİZMET İHALESİNİ KİM NASIL ALDI.

Maltepe belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce Evde Sağlık ve Destek Hizmet alımı (ALTINKART) ile ilgili olarak 2010 yılı (1 )ve 2011 yılında ise (5) olmak üzere toplamda yaklaşık (6) ihale yapılıyor, bu ihalelerin (2) sinin 19. Maddeye göre (Herkesin katılabildiği) yapıldığı ve  iptal edildiği, 2010 yılında yapılan (1) ihalenin 21/f maddesine göre (pazarlık usulü) olduğu , diğer (3) ihalenin ise 21 B pazarlık usulüne göre yapıldığı  ancak yapılan ihalelerin yapılış ve usul şekillerinde yanlışlıklar olduğu iddiaları gündeme geliyor.

 1-      21/f pazarlık usulüne göre yapılan 2010 tarih ve 576415 kayıt numaralı  ihaleye  K.S ,H.M.G ve M.A adlı şirketlerinin katıldığı ancak K.S ve H.M.G adlı şirketlerin ihalenin idari ve teknik şartnameye uymadıkları halde ihaleye davet edildikleri ve ihalenin ise M.A adlı şirkete kalıyor. 

 

2-      2011 tarih ve 3298 sayılı ihalenin 19. Maddeye göre (herkesin katılabildiği) yapılan ihaleye 2 firmanın katıldığı bu firmaların A.M ve M.A adlı firmalar olduğu, A.M adlı firmanın İhaleye teklif ettiği bedelin 5.499,838,20 TL. olduğu, M.A adlı firmanın ise 10.124,031,73 TL. olduğu, yaklaşık maliyetin 7.300,000,00 TL. olduğu ancak ihalenin M.A adlı firmada kalmaması üzerine, ihale iptal ediliyor.

 

3-      21/b pazarlık usullerine göre yapılan ihalelere M.A, K.S, ve H.M.G,S firmalarının katıldığı ancak her seferinde K.S ve H.M.G.S firmalarının elendiği ve bu şekildeki tüm ihaleler M.A adlı firmada kalıyor.

 

4-      M.A, K.S ve H.M.G.S adlı firmalar arasında daha önceden ortaklıkları olduğu ve akrabalık ilişkileri olduğu iddiaları vardı.

 

5-      19, maddeye göre yapılan ihalelere (herkesin katılabildiği) Sadece M.A.ve A.M adlı firmaların katıldığı ancak Pazarlık usullerine ise A.M katılmayıp deneyimleri olmayan K.S.ve H.M.G.S  adlı firmaların katılmalarının ihalelerin önceden ayarlandığı sonucunu doğurduğu iddiaları vardı.

 

6-      Maltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak, Evde Sağlık Ve Destek Hizmet İhalesi Olarak Yapılan tüm ihalelerin toplam bedelinin tahmini 9.500.000,00 TL.olduğu ve yapılan tüm ihaleleri ise M.A adlı firma aldı.

 

7-  M.A adlı firmaya ihalelerde ayrıcalık tanındığı iddiaları doğrumudur.

YENİ BELEDİYE YENİ İHALEYİ HANGİ FİRMA ALDI.

CHP’li Maltepe Belediyesi’nin ihaleye çıktığı “Evde Sağlık Hizmeti, nakil Ambulansı Hizmeti, Acil Ambulans Hizmeti ve Tele Destek” ihalesi ikinci kez iptal oldu.

İhalenin ikinci kez “Geçici Teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle” iptal edilmesi “Sağlık İhalesinde Neler oluyor” sorusunu da beraberinde getirdi.

Evde Sağlık Hizmeti” olarak bilinen ihale için, 26.12.2013/169185 ihale kayıt numarası ile 01.01.2013 – 31.08.2014 tarihlerini kapsayan 1 yıllık ihale yapıldı. Bu ihaleye 2 teklif gelmiş ve uygun teklifi veren M.A. adlı firmaya 3.695.075,00  TL. bedelle verildi.

2013 yılında yapılan bu ihalenin Süresi  31.08.2014 tarihinde dolduğu için idare 05.08.2014 tarihinde ihale ilanı yaparak 26.08.2014 tarihinde  açık  ihale usulü ile tekrar ihaleye çıktı. Ancak İhale Komisyonu, ihale dokümanına istekli tarafından yapılan şikayet üzerine idarece yapılan inceleme neticesinde, ihalenin iptaline ihale yetkilisi tarafından 23.08.2014 tarihinde karar verdi. Karar yeni nesil gazetesi ve KİK’te ilan edildi.

 

Bunun üzerine belediye, 27.08.2014/104999 İhale kayıt numarası ile 21/B maddesine göre (Pazarlık) ihaleye çıktı. İhaleye katılmaları için 3 firmaya davet gönderildi. İddiaya göre ihaleye tek firma katıldı o Firma ise M.A adlı firma. 3 Aylık yapılacak olan ihaleye yaklaşık “1 milyon” fiyat teklifi verdi. Davet gönderilen diğer 2 firma ise teklif vermedi. Yine iddiaya göre davet gönderilen diğer 2 firmanın idari ve teknik şartname hükümlerini karşılamadığı için teklif vermediği haber servisimize gelen bilgiler arasında.

 

Gazetemiz İstihbarat servisine gelen bilgiler doğrultusunda araştırmacı gazetecilik örneği sergileyen Genel Yayın Yönetmeni Ömer Şahin, Konularla ilgili haber yapılmak üzere Maltepe Belediyesinde konularla ilgili cevap arayarak resmi yazısını da gönderdi. Ancak Bu sefer de 21/B(Pazarlık) ihalesi  “İhaleye Geçici Teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle” 01.09.2014 tarihinde yine tek firma girdi diye ikinci kez iptal oldu.

Peki nasıl olmuştu da, belediye 21/B (Pazarlık) maddesine göre davet usulü ihale yaptığı halde, davet gönderdiği firmalar, şartname aldığı halde ihaleye katılmamıştı?

Firmalar, bu ihaleye neden girememektedir?

 

İddiaya göre, şartnamede 75 yaş üzeri kimsesiz yaşlılar için konulan “Tele Destek” yani “bas konuş” butonunun tek bir firmanın dışında başka firmada bulunmaması nedeniyle firmaların ihaleye giremediği iddia ediliyor.

Bu arada, eski belediye başkanı döneminde yapılan aynı ihale ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen bir soruşturma da var.

 

İHALE OLDUMU.? HANGİ FİRMA ALDI.

Maltepe Belediyesi tüm bu iptallerden sonra tekrar 12.09.2014 tarih ve  118659 ihale kayıt numarası ile 21/B pazarlık yöntemi ile ihaleye çıkarak 3 kişiye teklif gönderiyor. Teklif gönderilen bu firmalar; Denge Tıp, Acıbadem ve M.A adlı firmalar.

İhaleye 2 firma katılıyor, Acıbadem ve M.A Adlı firmalar. ihale her ne hikmetse yine M.A Adlı firmada Kalıyor. 3 aylık ihale bedeli ise iddiaya göre 1 milyon TL.

 

3 AY SONRA NE OLACAK

Maltepe Belediye Sağlık işleri müdürlüğü 07.11.2014 tarihinde yeniden 1 yıllık ihaleye çıktı. 2014/128664 ihale kayıt numarası ile. Açık İhale usulü ile ilan edilen ihale zamanı geldiğinde ya iptal edilecek ya da iddiaya göre yine M.A Adlı firmada kalacak.

Takdir okuyucularımızın

SAYGILARIMLA.

- See more at: http://habermarmara.net/yazar.asp?yaziID=1442#sthash.IgXREkXI.dpuf