Maltepe’de kaçak olarak yapılan ve haberimiz üzerine kamuoyunun gündemine oturan Dragos’taki “Mavi Tenis Kulübü” olayı ile ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’de harekete geçti. Olay yerinde inceleme yapan belediye “Maltepe Belediyesi’ne bir yazı yazarak söz konusu yerin derhal yıkılarak bilgi verilmesi, aksi taktirde doğabilecek telafisi güç durumlarda yasal sorumluğun belediye başkanlığına ait olacağının bilinmesini istedi”

 

 

 

 

       İBB’nin konuyla ilgili Maltepe Belediyesi’ne gönderdiği yazıda şu görüşlere yer verdi

 “ söz konusu yerin 22.09.2006 tarihli1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı ve Özel Proje Alanı’ lejantlı alanda kaldığı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının henüz onaylanmamış olduğu görülmüştür.

       Söz konusu yere ait imar işlem dosyasında yapılan incelemede, Mavi Spor Kulübü Derneği tarafından, mezkur yerde üzeri hafredilerek 14,50 mx35m boyutunda karkas çelikli konstrüksiyon imalat yapılan, mezkur yere 27.04.2011 tarihli 09.16. cilt yaprak nolu Yapı Tatil Tutanağı tanzim edildiği ve 3194 sayı imar kanunun 32. ve 42 maddelerine istinaden 12.05.2011 tarihli 516 sayılı yıkım ve para cezası alındığı kararı alındığı görülmüştür.

      Söz konusu 27.04.2011 tarihli, 091/16 cil/ yaprak nolu yapı tatil tutanağı  tanzim edilen ve 12.05.2011 tarihli 516 sayılı yıkım ve para cezası kararı alınan yerde başkanlığımız teknik elemanlarınca yapılan mahallen tetkikte 27.04.2011 tarihli, 09116 cilt/yaprak no’lu yapı tatil tutanağına konu olan mevcut iki katlı binanın yanına çelik konstrüksiyon imalat ve tenis kortu yapıldığı tespit edilerek ilgili arazi tespit formu tanzim edimleştir. Söz konusu kaçak inşaai faaliyetin başkanlığımız teknik elemanlarınca yapı tatil tutanağı tanzim edilmek suretiyle, ivedilikle durdurulmasa 3194 salyı imar kanunun 42. maddesi doğrultusunda, encümen kararının alınması TCK’nın 184 ve 203 . maddesi gereği Cumhuriyet  Savcılığına suç duyurusunda bulunulması, ilgili SGK müdürlüğüne ihbarda bulunulması , alt yapı hizmetlerinden faydalandırılmaması için ilgili kurumlara yazılması ve başkanlığınızca düzenlenen yasal işlemlere ait evrak suretlerinin başkanlığımıza gönderilmesi hususu ile yasal süre sonunda 3194 imar kanunun 32. maddesi doğrultusunda encümen kararının alınarak yıkım cihetine gidilmesi, aksi taktirde doğabilecek telafisi güç durumlarda yasal sorumluluğunun başkanlığınıza ait olacağının bilinmesi hususunda gereğini rica ederim”