Hakkımızı Aradık, İşten Atıldık!

Taşeron işçisi köle değildir!

Maltepe’de direniş kazanacak!

 

İşçi ve emekçi kardeşler;

 

Biz yıllardır Maltepe Belediyesi’nin taşeron şirketlerine bağlı olarak çalışan işçileriz.

Sigorta kayıtlarımız (neredeyse her yıl değişen) alt işveren olan taşeron şirketlerde görünmesine rağmen Maltepe Belediyesi’nin esaslı işlerinde çalışan taşeron işçiler olarak çalışmaktayız. Alt işveren konumundaki şirketler, her yıl yapılan ihalelerle değişse de; Maltepe Belediyesi taşeron işçileri olarak; işçi statümüz ve çalışma koşullarımız ile işyerlerimiz ve fiilen çalıştığımız mekanlar değişmeksizin aynı işi yapmaya devam etmekteyiz.

Buna rağmen kadrolu ve sendikalı belediye işçilerinden az maaş alıyor, her yıl imzalatılan bireysel sözleşmelerimizin, kıdem tazminatına hak kazanmamız için gerekli bir yıllık süreyi doldurmamıza engel olacak biçimde sözleşmelerimiz imzalatılıyor. Bu yüzden kıdem, ihbar ve senelik izin haklarımız elimizden alınıyor. Toplam fiili çalışma süremizin neredeyse yarısı fazla mesai niteliğinde olmasına rağmen fazla mesai ücretlerimiz ödenmiyor. Belediyenin fiilen aynı işi yapan kadrolu ve sendikalı işçileriyle taşeron işçileri arasında oluşan ücret ve sosyal haklar arasındaki bu uçurum hem Anayasanın Eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, hem de 4857 Sayılı İş Kanunun 2. maddesine, ayrıca “Eşit Davranma İlkesi ” başlığını taşıyan 5. maddesine aykırıdır. 5. maddeye göre aynı işi yapan, aynı kategorideki işçiler arasında ücret ve başka kalemler bakımından farklılık gözetilemez.

Bizler işyerlerinde yaşadığımız bu sorunlara karşı bir örgütlenme çalışmasına

girdik. Yaklaşık 6 aydır yürüttüğümüz çalışmada birçok mitinge ve eylemlere katılarak taleplerimizi haykırdık. Maltepe Belediye bünyesindeki taşeron şirketlerde çalışan taşeron işçilerinden 400’ün üzerinde imza toplayarak taleplerimizi Maltepe Belediye Başkanı

Mustafa Zengin’e sunmak istedik. Fakat Belediye başkanı bizimle görüşmeyerek taşeron işçilerinin sorunlarını dikkate almadı. Ardından başkan yardımcılarının ve meclis üyelerinin “işten kimse atılmayacak” sözüne rağmen bir işçi arkadaşımızı işten atmıştır.

Türk İş’in genel kurulunda CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı

konuşmada “Taşeron 21. yüzyılın kölelik rejimidir!”, “Bedel ödemeden hak alınmaz, Ağlamayan çocuğa kimse mama vermez! ” demiştir. Bir yanda mücadele vurgusu ve taşeronluk sisteminin kölelik rejimi olduğu, bir tarafta hak arayan ve işten atılan taşeron işçiler. CHP taşeronluk sisteminin kaldırılmasında gerçekten samimiyse mecliste önerge sunmalı ve kendi bünyesindeki belediyelerdeki bu kölece çalışma koşullarının çözümünde adım atmalı. Tüm emekten yana olan milletvekilleri de mecliste bu sorunu dillendirmelidir.

Bizler, işten atma saldırısının ardından 21 Aralık’ta Maltepe Belediyesi önünde direnişe başladık. Direnişimiz büyüyerek ve her türlü yıldırma, korku ve baskılara rağmen devam ediyor. Bizler insani taleplerimiz için sonuna kadar direneceğiz.

Taleplerimiz

1- Atılan işçiler işe geri alınsın!

2-İşten atılmalara son verilsin, İş güvencesi sağlansın!

3-Güvencesiz çalışmaya ve taşeron uygulamasına son verilmeli, meclis bünyesindeki siyasi partiler bu sorunun çözümünde önerge versin!

4-Taşeron işçilerin İnsanca yaşamaya dahi yetmeyen maaşları, belediyede aynı işi yapan kadrolu ve sendikalı işçilerin maaşlarına ve diğer ek sosyal haklarına eşitlensin!

5-Gerçekte tüm işçilerin alımına ve çıkarılmasına karar veren, üst işveren Maltepe Belediyesi’dir. Tüm Taşeron işçiler belirsiz iş sözleşmesiyle çalıştırılsın ve aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi Maltepe Belediyesinin güvencesine alınsın!

6-Belediyede taşeron işçilerle aynı işi yapan kadrolu ve sendikalı işçilerin çalışma saatleri gibi taşeron işçilerin de çalışma saatleri 40 saate indirilsin ve Cumartesi günü çalışmasına derhal son verilsin!

 

7-Cumartesi günü çalışmasına devam edilirse, bu çalışmalar 4857 Sayılı Kanun gereğince de fazla mesai ücreti olarak taşeron işçilere ödensin!

8-Belediyede taşeron işçilerle aynı işi yapan kadrolu ve sendikalı işçilerin almış oldukları sosyal yardımlar gibi taşeron işçilerine de tüm sosyal yardımlar (ikramiye, aile, çocuk, yakacak ve giyim yardımı) yapılsın!

9-Tüm taşeron işçilere sendikal örgütlenme hakkı verilsin! Başta Maltepe’li işçi ve emekçiler olmak üzere tüm kamuoyunu taşeron işçilerinin sorunlarına karşı duyarlı olmaya, direnişle dayanışmaya, sesimize ses katmaya çağırıyoruz.

Maltepe Taşeron Belediye İşçileri

Maltepe Taşeron Belediye İşçileri