Kadınlarda en sık Görülen kanser Türü Olan meme kanseri Tüm kanser türlerinin% 33'ünü oluşturuyor.Kapsamlı. Dünyada onu yıl yüzbinlerce kadının yasamini tehdit eden meme kanseri, genetik sebeplere de Bağlı Olarak Ortaya çıkabiliyor. Meme kanserine yatkınlığı önemli Diğer ölçüde artıran Bazi genler, meme kanseri Olan anne da risk grubunda olmasina neden oluyor çocuklarının babaların ettik.

Memorial Şişli Hastanesi Ataşehir Tıbbi Onkoloji Bölümü'nden Doç A.Ş.. Dr. Soley Bayraktar, meme kanseri ziyaretinde taşıyıcılığı geni olusturdugu risklere Karşı alınması Gereken Önlemler şirketin yeni yöneticisi Hakkında Bilgi verdi.

Gen tamiri yapılamazsa ...

Vücutta onu gün milyarlarca genetik bozulma yani mutasyon meydana gelmekte ziyaretinde Bunların çoğu yerin epey çok önemli Diğer Bir bölümü koruyucu genler Tarafından tamir ya da yok edilmektedir. Mutasyonları tanıyan bozuklukların tamirine Yardımcı Olan tr önemli Diğer on iki gen de BRCA1 BRCA2'dir A.Ş. ettik. Bunlar normal hücrelerde DNA'nın stabilitesini sağlayıp, kontrolsüz Hücre büyümesini engellemeye Yardımcı olur. Yani tümör baskılayıcı Özellikleri bulunmaktadır. Ancak bu on iki gendeki mutasyonlar tehlikeli baskılayıcı fonksiyonu Ortadan kaldırarak, kalıtımsal meme ziyaretinde yumurtalık kanserlerine yatkınlığı artırır.

Yumurtalık kanseri riski 'ziyaretinde Meme

Toplumda meme kanserine yakalanma riski '% 12 Ueken BRCA1 mutasyonuna Sahip Bir Kişinin 70 yaşına Gelmeden Önce meme kanserine yakalanma riski'% 55-65; BRCA2 mutasyonuna Sahip Bir kişide imkb bu risk% 45'tir. Yani riski en küçük ihtimalle 5 kat artmıştır. Yumurtalık kanserinde de risk genlere Bağlı Olarak ciddi Oranda yüksektir. Bu kanser türüne yakalanma riski 'Tüm toplumda% 1.3 Ueken BRCA1 mutasyonuna Sahip Bir Kişinin 70 yaşına Gelmeden Önce yakalanma riski'% 40, BRCA2 mutasyonuna Sahip Bir kişide de bu risk% 17'dir.

Farklı kanser türlerine yatkınlık

BRCA1 BRCA2 genlerinin ettik mutasyona uğraması durumunda meme ziyaretinde yumurtalık kanserlerinin yanı Sıra taşıyıcılarda Başka Farklı kanser Türleri de görülmektedir. Örneğin erkeklerde Görülen meme kanseri ile Birlikte Prostat kanseri pankreas ettik, lösemi ettik cilt kanserlerine yatkınlık Daha YÜKSEK orandadır.

Kansere yakalanma yaşı düşer

BRCA1 ettik BRCA2 mutasyonlu meme kanserleri, kalıtsal meme kanserlerinin% 25'ni oluşturur. AYRICA, bütün meme ziyaretinde yumurtalık kanserlerinin% 15'i BRCA genlerindeki bozulmalara Bağlı Olarak Ortaya çıkar. BRCA1 mutasyonu Taşıyan kişi, bu anormal geni taşımayan Bir kişiye göre Daha genç yaşta meme kanserine yakalanır. Olarak tanımlanan "Triple-Negatif" tiptir "agresif" Meme kanseri tipi. BRCA2 mutasyonu Taşıyan kişide Görülen meme kanseri tipi imkb, sıradan meme kanserine yakalanmış Bir kişideki kanser ile benzerlik Gösterir.

Genlerdeki Bozulmalar çocuğu da etkileyebilir

BRCA 1 BRCA2 genlerinden HERHANGİ Birinde anormallik Taşıyan anne ya da baba ettik, çocuğuna da bu anormal geni aktarabilir. Bu risk% 50'dir. Yani onu Çocuğun% 50 oranında anormal geni taşıyabilme riski 'Vardır. Doktorun, hastadan Satım detaylı Bir aile kanser hikayesi Almási bu nedenle çok Önemlidir. Özellikle genç yaşta meme kanseri tanısı Almış ya da agresif meme kanseri Tipine Sahip hastalarda BRCA mutasyonlarının OLUP olmadığını anlamak Için BRCA testi önerilmelidir. Yumurtalık kanserine hangi yaşta yakalanılırsa yakalansın, bütün yumurtalık kanseri hastaları BRCA mutasyon taramasından geçmelidir.

BRCA Taraması;

-50 Yaşından Önce meme kanseri tanısı alan hastalara,

-Onun On iki memesinde Cardio ZAMANDA ya da Farklı ZAMANLARDA kanser tanısı Almış kişilere,

-Aynı Kişide hem meme hem de yumurtalık kanseri Olması durumunda,

-Ailede Etek meme etek de yumurtalık kanseri hikayesi bulunması Halinde,

-Meme Kanseri Tespit edilen erkek hastalarda,

-Ailede Bir yakının BRCA1 ya da BRCA2 genlerinde Bir mutasyona Sahip Olması durumunda mutlaka yapılmalıdır.