CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Nagehan Alçı’yı, halkı kin ve düşmanlığa
tahrik ve aşağılama, nefret ve ayrımcılık, hakaret suçlarından dolayı Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı’na şikâyet etti. Tanal, “Nagehan Alçı’nın ‘Türkiye’yi ve CHP’yi kilitleyen yüzde 7’ başlıklı yazısı toplum içerisinde provokasyonlara neden olabilecek nitelikte bir yazıdır. Halkın bir kesimini aşağılayan, küçük düşüren, diğer bir kesimini yenilmez güçlü gösteren bu yazı nefret ve ayrımcılık suçunu işlemektedir. Halkı kin ve düşmanlığa itmektedir,
ayrıştırmaktadır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Nagehan Alçı’yı Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı’na şikayet etti. Alçı’nın dünkü köşe yazısında kaleme aldığı “Türkiye’yi ve CHP’yi kilitleyen yüzde 7” başlıklı yazıda halkı galeyana getiren, provokasyonlara yol açabilecek, kin ve nefret dolu söylemlerin yer aldığını dile getiren Tanal, savcıları göreve çağırdı. Tanal,şunları söyledi: “Nagehan Alçı, “Türkiye’yi ve CHP’yi kilitleyen yüzde 7” başlıklı köşe yazısında “Karşılıklı fanatikleşme her iki kanatta da mevcut ama burada bir farklılığı da vurgulamak istiyorum. AK Parti tabanında Recep Tayyip Erdoğan’ın lider olarak çok büyük gücü var ve savaş baltalarını çıkarmaya kalkanları tek hamlede söndürecek kudrete sahip” ifadelerini kullanmıştır. Nagehan Alçı, bu söylemleriyle her iki kanatta diyerek toplumu ayrıştırmış, savaş baltalarını çıkarmaya kalkanları tek hamlede söndürecek kudrete sahip söylemleriyle de toplumu din ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Alçı, kaleme aldığı yazısıyla Türk Ceza Kanunu’nun Nefret ve Ayrımcılık başlıklı 122. Maddesini ve Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama başlıklı 216. Maddesini ihlal etmiştir.

Öte yandan Nagehan Alçı, köşe yazısına şöyle devam etmiştir: “Seküler yaşam tarzına sahip, kentli, eğitimli, orta sınıflaşmış Sünnive Türk kesimin önemli bir bölümü bu. ABD’deki WASP (White Anglo-Saxon Protestant)kimliğine benzer bir LAST (Laik yaşam tarzına sahip Sünni Türk) kimlik grubundanbahsediyoruz.

Sünni derken inanç anlamında değil köken anlamında söylüyorum. Elbette
bu kesimin hepsi böyle fanatik değil bilakis toplumun en demokratlaşmış, en dünyalı
insanları da bu kesimden çıkıyor ama LAST kesiminin fanatik laikçi kanadı çok daha
kuvvetli.” Yazısının bu bölümünde Alçı, Türk Ceza Kanunu’nun Nefret ve Ayrımcılık başlıklı
122. Maddesini ihlal etmiştir. CHP’ye oy veren kesimi kendi üslubunca Laik yaşam tarzına
sahip Sünni Türk diyerek kutuplaştırmış, ayrıştırmıştır. Yine yazısının bir başka bölümünde
“Toplumun ancak yüzde 6-7’si gibi bir tabana tekabül eden ama etki gücü çok daha yüksek olan bu aşırıcı fanatik LAST kesimi ise ayrıcalıklarını kaybetmenin fanatizmiyle özellikle sosyal medyada habire intikamcılığın dozunu artırıyor. Seçim yaklaştıkça Tayyip Erdoğan’ı ve Erdoğancıları Adnan Menderes durumuna düşürme arzularına ket vuramayıp iç savaşı kışkırtıyorlar. Oysa bir iç savaş ortamı oluştuğunda arkasına bile bakmadan kaçacak kesimde bu” ifadelerini kaleme alan Nagehan Avcı, Türk Ceza Kanunu’nun Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama başlığı altındaki 216. Maddeyi açıkça ihlal etmiştir. Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK, bu kadar açıkken Nagehan Alçı’nın provokasyona davetiye çıkaran yazısına
ilişkin derhal soruşturma açılması elzemdir.

CHP’nin belkemiği tabanı olan Aleviler kesinlikle bu kafada değiller. Aleviler bu ülkede hiçbir zaman egemen sınıf olmadılar, bilakis hep hakları yendi. Hatta çoğu zaman şimdi seçmen ittifakı olarak aynı parti içinde yer aldıkları bu LAST kesimi tarafından da küçümsendiler. Zaten dikkatle incelendiğinde Alevi yurttaşlarımız hiçbir koşulda intikamcı bir söyleme girmiyor, çünkü bu söylemlerin artmasının getireceği bir iç savaşın nasıl sonuçlanacağını maalesef çok iyi biliyorlar. Bence AK Parti’nin bugüne kadarki en büyük hatası Alevi yurttaşlarımızın taleplerine duyarsız kalmış olması...” söylemleriyle Nagehan Alçı, Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamış, kamu barışını bozmaya hizmet eden bir yazı kaleme almıştır. Söz konusu durum ise yine TCK’nın 216. Maddesini ihlal etmektedir. Alevi vatandaşlarımızın küçük düşürülmesi, aşağılanması, aciz gösterilmesi söz konusudur. Burada da Alevi vatandaşlarımıza yönelik hakaret başlıklı madde 125 ihlal edilmiştir. Bu nedenlerle Nagehan Alçı hakkında soruşturma yapılarak, kovuşturma açılmasını, gerekmektedir.