Yayınlarımızı ihbar kabul eden, İBB Meclis üyesi Hakkı Sağlam, Kartal Ankara’a caddesi’nde ruhsatsız ve kaçak olarak yapılan, inşaatı meclise taşıdı. Sağlam Kadir Topbaş’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

 

İŞTE SAĞLAM’IN O ÖNERGESİ

Sayı:CHPGrup -2015 – 07 /111                         İstanbul,  28.07.2015

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanlığı’na

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 26.Maddesinde yer alan;

 “Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.”

 

hükmü uyarınca aşağıdaki sorularımızın Belediye Başkanlığı’nca yazılı olarak cevaplandırılması için, gereğini arz ederiz.

 

Dr. Hakkı Sağlam

Meclis Üyesi    

 

Yazılı Cevaplandırılmasını İstediğimiz Sorular:

Kartal Ankara Caddesi No:43 adresinde bulunan ve tapuda 545 ada 32 sayılı parsel üzerinde kayıtlı olduğu belirtilen arsa üzerinde bulunan binanın yıkılarak etrafının dışarıdan görünmeyecek şekilde parapetler ile çevrildiği ve içinde yeni bina inşa edildiği Kartal’daki esnaf tarafından bildirilmiştir. (Ek 3 fotoğraf)

Diğer taraftan yine esnaf tarafından İBB’ye çeşitli defalar başvurmalarına rağmen kaçak inşaatın durdurulmadığı; hatta şikayet üzerine gelen İBB personelinin işlem yapmadan inşaat mahalini terk ettikleri belirtilmektedir.

Bu kapsamda;

 

1.      Anılan yerin meri 1/5000 ölçekli NİP ve 1/1000 ölçekli UİP fonksiyonu ve Taks, Kaks, Emsal değeri, yüksekliği ile plan notlarına göre durumu nedir?

 

2.      Yıkılan bina için yıkım izin hangi tarihte verilmiştir?

 

3.      Yapılmakta olan bina izni hangi tarihte verilmiştir? Ruhsat tarih ve sayısı nedir? Ruhsata ilişkin proje hangi tarihte onaylanmıştır? Projeye göre inşaat alanı nedir? Harçların miktarı ile tahakkuk ve tahsil tarihi nedir?

 

4.      İnşaatın yapı denetimi kim tarafından yapılmaktadır? Bilgileri nedir?

 

5.      Bugüne kadar kaç şikayet alınmıştır? Her biri hakkında yapılan işlemler, ayrıntısı ve sonuçları nedir? Her bir şikayeti hangi birim değerlendirmiş ve sonuçlandırmıştır?

 

6.      Yıkılan bina hafriyatı atıkları kim tarafından uzaklaştırılmıştır? Buna ilişkin ödeme kim tarafından hangi tarihte yapılmıştır? Ödeme tutarı nedir?

Kartal Kordonboyu Mah (E Aşağı Mh) Ankara cad No: 43 (545 ada 32 parsel) Hacıoğlu Lahmacun yeri