Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, 7 Nisan 2011 tarihinde Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Özürlüler Destek Programı (ÖDES 2011) Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı ile söz konusu projenin tanıtımını yaptı. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı Sayın Bekir Köksal ile Başkan Yardımcısı Ayhan Metin’in de hazır bulunduğu toplantıya proje kapsamındaki illerin valilik temsilcileri katıldı.

 

Konuyla ilgili Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi.

“Toplantı çerçevesinde Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye Kavaf açılış konuşmasını yaparak, ÖDES 2011 hakkında bilgi verdi. Valiliklerin özürlülere yönelik faaliyetlerine destek vermek amacıyla ÖDES’in hayata geçirildiğini ifade eden Sayın Bakan, ÖDES’in özürlülük alanında şu ana kadar ortaya konulacak en büyük mali desteği içereceğini belirtti. Projenin temel amaçlarının özürlülerin sosyal yaşama katkılarının sağlanması, farkındalıklarının oluşturulması, özürlülerin bakımını üstlenen kişilerin eğitilmesi, ailelerin ve özürlülerin bilgilendirilmesi, özürlülük nedenlerinin tespiti ve bunların giderilmesi yollarının araştırılması temelindeki projelerin desteklenmesi olduğunu ifade eden Sayın Bakan, projelerin desteklenmesiyle yerel unsurların bölgelerindeki özürlülere daha çok sahip çıkmasının sağlanacağına dikkat çekti. Sayın Kavaf, projenin pilot uygulama olarak Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ve sınırlı bir bütçeyle başlamasının vurgulanması üzerine, özürlülerin sosyal yaşama katkısının sağlanması ve geliştirilmesine yönelik projelerin ne kadar başarılı olursa, bunlara aktarılacak bütçelerin de o oranda daha fazla olacağını ifade etti.

 

ODES 2011 sunumu yapıldı

Açılış konuşmasının ardından, Özürlüler İdaresi Başkanlığı Proje ve Koordinasyon Dairesi Başkanı E. Nesrin BEZİRCİOĞLU tarafından ODES 2011’in tanıtım sunumu yapıldı. Sunum kapsamında, ÖDES 2011 projesinin tanım ve kapsamı ile öngörülen mali destek ve süreler hakkında detaylı bilgi sunuldu. Sunum sonrasında, Sayın Bakanımız tarafından katılımcıların proje hakkındaki görüş ve önerileri alındı. Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve DPT yetkilileri ile Valilik temsilcilerinin toplantı kapsamındaki karşılıklı görüş alışverişlerinin sonunda toplantıya son verildi.

 

ÖDES 2011 nedir?

Özürlüler Destek Programı 2011 (ÖDES 2011) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatının denetiminde ilk etapta bir yıllık bir süre için seçilen bölgelerin Valiliklerinin yetki ve sorumluluğunda yerel dinamikleri harekete geçirmeyi amaçlamaktadır. ÖDES kapsamında özellikle Farkındalık eğitimleri ile özürlülüğün nedenleri ve önlenmesi konusundaki proje türlerinin desteklenmesi planlanmaktadır”

 

 * KATILIMCILAR

Selma Aliye KAVAF          Devlet Bakanı

Bekir KÖKSAL                  Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı

Ayhan METİN                   Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcısı

Hasan ÇOBAN                   Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Uzmanı

Gökhan GÜDER                Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Daire Başkanı

Haluk ŞİMŞEK                  Samsun Vali Yardımcısı

Mahmut HALAL               Trabzon Vali Yardımcısı

Mehmet TÜRK                  Rize Vali Yardımcısı

Hakan KUBALI                 Amasya Vali Yardımcısı

Bülent GÜVEN                  Dodurga Kaymakamı, Çorum Vali Yrd. V.

Armağan ÖNAL                Gümüşhane Vali Yardımcısı

Osman ALTIN                   Artvin Vali Yardımcısı

Hacı Mehmet KARA         Tokat Vali Yardımcısı

Günay ÖZTÜRK               Giresun Vali Yardımcısı

Hakan HAKYEMEZ         Bayburt Vali Yardımcısı

Salih YÜCE                        Ordu Vali Yardımcısı