31.12.2016 tarihinde bitecek olan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 10. Maddesi değişti.

İnşaat sektörü, Kentsel Dönüşüm, yapan Müteaahit, apartman ve sitelerde dönüşüm yapmak isteyen malikler için “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” geçici 10. Maddesi 30.06.2017 tarihine kadar uzutaldı. Karar Resmi Gazetede yayımlandı.