Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin, Başkan Yardımcısı Mehmet Bingöl ile birlikte toplam sekiz kişinin yargılandığı, kamuoyunda (Senfoni davası) olarak bilinen “ihaleye zincirleme fesat karıştırma” davasına devam edildi.


Bilirkişi raporu okundu. Raporda, ihaleye fesat karıştırıldığının söylenemeyeceğini, ancak “görevi kötüye kullanma suçlamasının incelenmesi gerekir” diye görüş bildirdi.

Sanık avukatları o bilirkişi raporuna itiraz etti.
Daha sonra mahkeme savcısının esas hakkında mütalası alındı.

Savcı mütalasında,  tüm sanıkların ihaleye fesat karıştırmak suçlarını işlemedikleri yönünde görüş bildirerek, tüm sanıkların beraat etmesi gerektiğine ancak suç vasfının değişmesi gerekçesi ile Kartal Cumhuriyet Baş Savcılığına 15 gün içerisinde suç duyurusunda bulunulmasına, sanıkların görevi “kötüye kullanmak” suçlarından yargılanabilmeleri için gerekli izinlerin alınması için Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine karar verdi.

Duruşmaya müdafil hazine avukatı katılmadığından dolayı 7 gün içerisinde yapılacak bir itirazın temyiz yoluna başvurulabileceğinin hükmüne oy birliği ile karar verildi.

4483 sayılı yasa nedeniyle soruşturma izni alınmadığından sanıklar hakkında Cumhuriyet baş savcılığına suç duyurusunda bulunulması, temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi denildi.

Mahkemeye göre beraat eden sanıklar hakkında yeni bir iddianame hazırlanması ve soruşturma izni alınması gerekiyor.