İddianame’nin sonuç bölümü özetle şöyle:

 

Şüpheli Mustafa Zengin, Faruk Süslü, Dilek Çelik, Mehmet Bingöl, Jale Yağcı, Gaye Çınar İbiş, Şerife Gül Bostan, Fatma Hülya Ulukan’ın yapılan üç ihalede Kamu İhale Kanununun temel ilkeleri düzenleyen 5. maddesi ile Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4. Maddesinde yer alan ilkelere aykırı davranmak suretiyle üç ihale ile ilgili Zincirleme Şekilde Kamu Kurum veya Kuruluşların İhalesine Fesat Karaştırdığı;

Sevk maddesi: TCK 235/1, 43, 53

 

Yapılan soruşturma sonucunda, şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair haklarında kamu davası açmaya yeterli nitelikte şüphe oluşturacak delil ve emarelerin bulunması nedeniyle kamu davası açılmasında zorunluluk bulunduğu, tüm dosya kapsamına göre bu delillerin taktir edilip değerlendirilmesinin ait olduğu mahkemesince yapılması gerektiği anlaşılmakla;

 

Netice ve Talep

 

Şüphelilerin kovuşturmalarının yapılarak eylemlerine uyan ve yukarıda gösterilen kanun maddelerince cezalandırılmalarına ve adli emanette bulunan 3 adet ihale dosyasının gerekli incelemeler yapılıp verilecek kararın kesinleşmesinden sonra ilgili Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur”