Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu, bir çok İl ve İstanbul’da bir çok taşınması Özelleştirme kapsamına aldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul’da Özelleştirme kapsamına alınan taşınmazlarla ilgili İstanbul  Büyük Şehir Belediye Başkanlığı’na bir yazı gönderdi.

Yazıda, Kartal’da Özelleştirme kapsamına alınan taşınmazlar da bulunuyor.

Bu alanlar içinde Taş Ocakları da bulunuyor.

 

İŞTE O YAZIDAN

 “Özelleştirme Yüksek Kurulu, İstanbul’da bir çok yeri özelleştirme kapsamına aldı.

Kurul, Kartal’da Maliye hazinesine kayıtlı Kartal Yakacık mahallesi sınırları içerisinde  yer alan 970 ada 2 no’lu 55.214.48 m2 yüzölçümlü taşınmaz, Çavuşoğlu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2796 ada 363 no’lu 257.063.50 M2 yüzölçümlü taşınmaz ve Soğanlık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2281 ada 217 no’lu 19.003.43 M2 yüzölçümlü taşınmaz, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 02.05.2014 tarih ve 2014/40 sayılı Karar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır”