Cevizli Tekel Dayanışması” Kartal Belediyesi’nin, Tekel Arazisi’nin Maliye Hazinesi’ni Devrine” karşı açtığı davayı kazanması nedeniyle Tekel Alanı önünde bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Mahkeme kararıyla devrin iptal edildiğini, yapılan tahsisin hukuksuz olduğunu ve şu an itibariyle Şehir Üniversitesi’nin bu alanda işgalci konumunda olduğu belirtildi.

Tekel'in bahçe duvarına mahkeme kararını asan grup, halaylar çekerek kararı kutladı.

 

Dayanışma adına basın açıklamasını Mimarlar Odası Kartal Temsilciliğinden Esin Köymen yaptı.

 

Köymen “2001 yılanda Özelleştirme kapsamına alınan Tekil’in tüm gayrimenkulleri iktidara yakın guruplarca yağmalandığını, 28.112008 tarih 2008/67 sayılı Özelleştirme yüksek Kurulu kararı ile; Cevizli Tekel Kampus Alanı’nın yaklaşık 315 bin M2lik kısmı TEKEL’in vergi borçları bahane edilerek hukuki bir dayanağı olmadan, maliye Hazinesi’ne devredildiğini” söyledi.

 

Tamamı 450 bin M2 olan alanın yaklaşık 296 bin M2 lik kısmı Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucu üyesi olduğu ve bir dönem başkanlığı’nı yaptığı, Bilim ve Sanat Vakfı’na ait İstanbul Şehir Üniversitesi’ne tek katılımlı ve adresi teslim bir ihaleyle, 49 yıllığına ve neredeyse bedelsiz olarak devredildiğini söyleyen Köymen “Ancak Kartal Belediyesi’nin “Alanın Maliye Hazinesine Devrine” karşı 13. idare mahkemesinde açmış olduğu dava 10.12.2014 tarihinde sonuçlanmış, devir iptal edilmiştir. Dolayısıyla bu gün Hazinenin İstanbul Şehir Üniversitesi’ne yapmış olduğu tahsis hukuksuzdur. Şu anda İstanbul Şehir Üniversitesi bu alanda işgalci konumundadır” dedi.

 

2009 yılından bu yana sürdürdükleri taleplerini yineleyen Köymen, taleplerini şöyle sıraladı:

 

1-Mahkeme kararıyla İstanbul Şehir Üniversitesi’ne yapılan tahsis hukuksuz bulunmuştur, Bu nedenle Özelleştirme İdaresi yeniden işlem tahsis edilinceye kadar Belediye ve Koruma Kurulu bu alala ilgili hiçbir işlem yapmamalıdır.

 

2-Uygulama İmar Planı olmayan bu alanda hiçbir inşai faaliyet yapılmamalıdır.

 

3-Kartal Belediyesi yetkilileri bu hukuksuz sürece ortak olmamalı, Üniversite inşaatı ile ilgili her hangi bir ruhsata imza atmamalıdır.

 

4-Koruma Bölge Kurulu tarafından verilen ve Koruma Kanunu’na aykırı yıkım kararları iptal edilmelidir.

 

5-Bilim yuvası olma iddiasında ki İstanbul Şehir Üniversitesi, !işgalci durumunda olduğu bu alanda” Üniversite Kampusü yapma ısrarından vazgeçmelidir.

 

6-Arkeolojik Alan kazı çalışmaları tamamlanmadan, Cevizli Tekel Alanı içinde hiçbir uygulama yapılmamalıdır.

 

7-Cevizli Tekel Kamusal Alanı, depremi bekleyen İstanbul’da Afet Anında bölge halkının tek toplanma alanıdır.

8- Cevizli Tekel Alanı, doğal ve arkeolojik sit alanı olma özellikleri korunarak, içindeki Tekel’e ait endüstri mirası yapılarla birlikte “ANADOLU YAKASI ARKEOLOJİ VE ŞEHİR PARKI ”olarak halkın kullanımına açılmalıdır.” dedi. Grup açıklamanın ardından dağıldı.