Kartal Belediyesi, Torba Yasa ile Kartal Belediyesi’nden diğer kamu kurumlarına gönderilen işçileri ikinci kez mağdur etti.

Belediye, işten ayrılan işçilerin tazminatlarını ödemeyince işçiler ikinci kez mağdur oldu..

 

Bir çok devlet kurumunun, “işçilerin iş feshlerinin ve tazminatlarının ilgili belediye tarafından ödenmesi yönünde görüş bildirmesine rağmen, belediye işçilerin tazminatlarını ödememekte ısrar ediyor..

 

Torba Yasa ile “Norm Kadro” fazlası 61 işçiden sendikada görevli olanlar hariç diğerleri yasa gereği başka kamu kurumlarına gönderilmişti.

 

Bu işçilerden emekliliği gelenler ile yeni görev yerinde çalışmak istemeyenler, iş kanunun 17. maddesi gereği tazminatlarını alıp  çalışmak istemediklerini söyledi.

 

Belediye, tazminatlarını gönderildikleri kurumun ödemesi gerektiğini söylerken, diğer kurumlar ise, bu işçilerin kendilerinde işe başlamadığını, bu nedenle tazminatlarının belediye tarafından ödenmesi gerektiğini söyledi.

 

Mağdur olan işçiler “belediye bizi başka kurumlara gönderdi, ama biz çalışmak istemediğimizi, bu nedenle de tazminatımızı alıp ayrılmak istediğimiz söyledik. Ama belediye bizi adeta cezalandırıyor ve hakkımızı ödememekte direniyor.  4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi’ne gör iş sözleşmelerinin feshi ilgili Belediyeler tarafından yapılması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Kaldı ki, bizim durumumuzda olan başka belediyeler de var, örneğin Kocaeli belediyesi, onlarda böyle bir şey yaşanmadı, görevlendirildikleri iş yerine gitmeyen işçiler veya emekliliği gelenler, tazminatlarını alıp ayrıldı.

 

Bu olayda malesef  Sendika da bizi yalnız bıraktı. Bu durumu da kamuoyunun taktirine sunuyoruz.

 

Öte yandan, Gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekse, İstanbul Valiliği, işçilerin iş feshi’nin ilgili belediyeler tarafından yapılması gerektiği yönünde görüş bildirmesine rağmen, Kartal Belediyesi, bizi mağdur etmeyi sürdürmektedir. Bizler bu mağduriyetlerimizin bir an önce giderilmesini talep etmekteyiz. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yaşadıklarımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz”