MHP İstanbul Milletvekili D.Ali Torlak Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ile ilgili meclise verdiği soru önergesinde kanunun 52. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ?yoksulluğa? kelimesinin  ?zor durum? şeklinde değiştirilmesini talep etti.

Değişikliğin kabul edilmesi durumunda, mutlaka yoksulluk düzeyinin aranmaması, zor duruma düşme şeklinde hâkimlere daha geniş takdir yetkisi tanıyan bir ölçünün benimsenmesi daha isabetli olacağını belirten Torlak, mevcut kanundaki ?müzayaka? kelimesinin ?yoksulluk? anlamında değil ?zor durumda kalma?yı ifade ettiğini söyledi.

20 milyon yoksul, 2 milyon açlık sınırında insan var

Konuşmasında, yaşanan yoksulluktan da söz eden Torlak, 20 milyon insanın yoksulluk sınırında, 2 milyon insan da açlık sınırında olduğunu belirterek ?AKP Hükümetinin yanlış politika ve uygulamaları sebebiyle insanımıza verilen zarar, milletimizin hiçbir ferdinin kaldıramayacağı noktaya gelmiştir?

Sadece yardım anlayışı siyasi bağımlılığa itiyor

Yoksullukla mücadele hükümetin birincil görevi olduğunu ifade eden Torlak ? Ancak tüm dünyada direkt parasal yardımlarda bulunmayı öngören anlayış, artık önemini kaybetmiştir. Türk insanı onurlu kişiliği gereği bizzat kendinin çalışarak kazanacağı para ile kendine olan güvenini tekrar tazeleyecektir. Aksi takdirde, AKP Hükümetinin yaptığı gibi işsizliğe çözüm bulmak yerine sadece yardım etmek anlayışı maalesef insanımızı psikolojik siyasi bağımlılığa itmekte, zaman içerisinde demokrasinin tehdidi olarak büyümektedir? Yapılan oylamada Torlak?ın önergesi kabul edilmedi.