Türkiye Belediyeler Birliği, Kobanê’nin yeniden inşası için, destek sağlanması konusunda tavsiye karara aldı.

Konuyla ilgili Türkiye Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Belediyeler Birliğinin 09 Mart 2015 tarihinde yapmış olduğu encümen toplantısında; yurtiçi ve yurtdışı belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği ile doğal veya toplumsal olaylardan etkilenen belediyelerle dayanışmayı teşvik etmek ve onlara destek olmak görevi kapsamında bölgemizdeki diğer ülke yerel yönetimleri ile olduğu gibi savaştan etkilenen Ayn el Arab’ın (Kobani) yeniden imarı için ilgili yerel yönetime Türkiye Belediyeler Birliğinin öncülüğünde belediyelerimizden destek sağlanması konusunda tavsiye kararı alınmıştır.

Kamuoyu ile paylaşır, saygılar sunarız”