Türkiye’nin ilk Alevi lisesi Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi’nin temeli İstanbul’da Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından atıldı. Okulda 600 öğrenci eğitim görecek.

Bakan Avcı, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi’nin temel atama töreninde Dost Eli Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Vakfı'nın büyük emeği olduğunu hatırlatarak bu günde Ehl-i Beyt dostları ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Bakan Avcı, “İslam'ın Alevi Bektaşi yorumunun öğretileceği Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi'nin temelini atmak üzere bir araya geldik” diyerek, “Eğitme tahsis edilen 16 dönüm arazi üzerine devlet yatırımı ile inşa edilecek okulumuza Balkanlardan, Orta Asya'dan, Orta Doğu'dan ve Türkiye'mizin farklı illerinden öğrencilerin gelmesi ön görülüyor. 16 derslik planlanan okulun, bir cemevi, sosyal tesisleri, 300 kapasiteli öğrenci pansiyonu ve toplamda inşallah 600 öğrencisi olacak” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİM İÇERİĞİ ALEVİ BEKTAŞİ İNANCINA MENSUP DEDELERİN KATKISIYLA BELİRLENECEK”

Bizzat Alevi Bektaşi geleneğinden gelen öğretmen ve akademisyenler tarafından derslerin okutulacağını kaydeden Bakan Avcı, “Okuldaki eğitim içeriği Alevi Bektaşi inancına mensup dedelerin, akademisyenlerin katkılarıyla oluşturulacak öğretim programının hazırlanmasında ve eğitim yönetiminde Dost Eli Yardım Eğitim ve Kültür vakfıyla ortak çalışmalar yürütülecek” diye konuştu.

Bu ilk adımının daha sonra hep birlikte atacakları adımların sağlam bir başlangıcı olduğuna inandıklarını kaydeden Avcı, “Ben burada aynı zamanda, üniversite öğrencisiyken adeta bir emanet gibi, bir vasiyet gibi rüyası görülen bu okul sebebiyle böyle bir okula duyulan ihtiyacı bize ilk defa anlatan rahmetli Fethi Gemuhluoğlu abimizin vasiyetinin rüyasının bugün gerçekleşmekte olduğu düşüncesiyle ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Pendik Seyit Seyfi Cemevi Dedesi Musa Küçük dua etti.

Daha sonra da Bakan Avcı, Vakıf Başkanı Sakine Tükek ve protokol üyelerinin butona basmasıyla lisenin temeli atıldı.

ÖĞRENCİLER NASIL BELİRLENECEK

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, törenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.“Burası dede yetiştirme yeri mi olacak? Böyleyse bu nasıl yapılacak?”diye sorulması üzerine Avcı, “Dede gibi unvanlar, diploma ile kazanılan unvanlar değil. Onun gelenekte bir yeri vardır. Bunu en iyi burayı kuran vakıf yöneticileri bilirler” dedi. “Öğrenciler neye göre belirlenecek?” sorusu üzerine Avcı, “Dergahlardan da gelecek. Zengin bir Alevi-Bektaşi birikimimiz var Rumeli'de. Dosteli Vakfı gibi işbirliği yapmak isteyen her kurumla benzer işlerle beraber olacağız. Vakfın talebi ile oldu ama bizim de çok önem verdiğimiz bir durumdu” ifadelerini kullandı.

OKUL MÜFREDATI İÇİN BELİRLENEN DERSLER

Kur'an-ı Kerim, Hadis, Akaid ve Kelam, İslam Kültür ve Medeniyeti, Hitabet ve Mesleki Uygulama, Alevilik ve Bektaşilik inancında ibadet ve uygulamalar, On iki İmam yaşamı ve felsefesi, Alevi - Bektaşi tarihi süreci, Alevi – Bektaşilikte Dört Kapı Kırk Makam, İslam tarihinde Müslümanlığın yayılışında Tasavvuf inancının etkili olduğu ülkeler ve bırakılan izler, Tasavvufa Giriş, Büyük mutasavvıflar ve öğretileri, Tasavvuf Edebiyatı ve Musikisi, Ahilik ve diğer Anadolu teşkilatları ve etkileri, Alevi – Bektaşi yaşamı, örf ve adetleri, felsefesi, Toplumda sosyal bütünleşme, kişisel aydınlanma ve gelişim, Bağlama eğitimi ve semah manası erkânı, İngilizce, Arapça, Osmanlıca ve Farsça. Odatv.com