Tuzla Belediyesi’nin Akfırat’ta bulunan mesire alanında, öğrencilerin fiziksel dayanıklılıklarının arttırılması, doğada yaşamı sürdürebilmek için gerekli eğitimi vermek ve doğada yapılacak spor branşları konularında eğitimlerini sağlamak için 20 dalda ve 6 dönem olarak yapılacak olan ve toplamda 900 kişinin eğitim alacağı, At biniciliğinden, kamp ateşlerine, uçutma yapımlarından ilk yardım eğitimi alacağı benzer hizmetlerle ilgili tek ihale yapması gerekirken, hem açık ihale, hem de pazarlık usulü ile ik ayrı ihale yaptığı iddia edildi.

Öte yandan ihaleyi alan, iki firmanın aynı adreste bulunduğu ve aynı adreste dersane hizmeti vermesi ise de kafalarda soru işaneti yarattı.

1.     İHALE

GENÇLİK DOĞA KAMPI HİZMET ALIMI Tuzla belediye başkanlığı 20.07.2015 tarih ve 83156 ihale kayıt numarası ile 4734 sayılı kanunun 21/a maddesi olan açık ihale usulü ile gençlik doğa kampı hizmeti alımı yapılıyor.

Yaklaşık maliyeti 189.883,33 TRY olan ihaleye tek firma olarak katılıyor. Firma ihaleye 198.100,00 TRY teklif ediyor ve bu teklif ihale komisyonunca da uygun bulunarak 27.07.2015 tarihinde sözleşme yapıyor. Sözleşmenin süresi ise 28.07.2015 - 06.09.2015 tarihleri arası.

İşin yapılacağı yer Tuzla İlçesi Akfırat Mesire alanı. Bu ihale ne gibi hizmetleri karşılayacak; Gençlik Kampı Organizasyonunda öğrencilerin fiziksel dayanıklılıklarının arttırılması, doğada yaşamı sürdürebilmek için gerekli eğitimi vermek ve doğada yapılacak spor branşları konularında eğitimlerini sağlamak için 20 dalda aktiviteler 6 dönem olarak yapılacak olup, toplamda 900 kişinin eğitim alması planlanmış. At biniciliğinden, kamp ateşlerine, uçutma yapımlarından ve kampa katılan tüm öğrencilere ilk yardım eğitimleri verilmesi planlanıyor.

2.İHALE:

KAMP EĞİTİM HİZMET ALIMI Tuzla Belediye Başkanlığı 09.07.2015 tarih ve 86298 ihale kayıt numarası ile yukarıda belirtilen “Doğa ve Gençlik Kampı”na 4734 sayılı kanunun 21/f maddesi olan Pazarlık usulü ile “Kamp içi Eğitim Hizmeti” satın alıyor. Yaklaşık maliyeti 159.503,99 TRY ihaleye tek firma katılıyor.

Sözleşmeye esas kısımlarının yaklaşık maliyeti 132.623,99 TRY olan ihaleye katılan Şirket, 110.592,00 TRY teklif ediyor. Bu teklif İhale komisyonunca kabul edilerek ilgili firma ile 27.07.2015 tarihinde sözleşme imzalanıyor. Sözleşmenin süresi 28.07.2015 - 06.09.2015 Hizmeti yapacağı yer Tuzla İlçesi Akfırat Mesire alanı.

İki firmanın da aynı adreste bulunması, her iki ihaleyi de adı geçen iki firmanın dışında başka firmanın ihaleye girmemiş olması ayrıca, her iki ihalenin sözleşme sürelerinin başlangıç ve bitiş taraihlerinin aynı olması kafalarda soru işanetleri yarattı.

Cevap bekleyen sorular

1.ihalede “Gençlik Doğa Kampı Hizmet Alımı”na neden tek firma katılmıştır.

2- İhaleye tek firma katılmasıyla rekabet ortamı nasıl sağlanmıştır?

3- 1,ihalede Eğitim Hizmetleri var iken, 21/f pazarlık usulü ile yapılan ihalede neden tekrar “Eğitim Hizmeti” satın alınmıştır.

4- 1. İhaleyi alan firma ile 2.ihaleyi alan firmanın aynı adreste olması ve yine bu adreslerde de dershane hizmeti verilmesi tamamen tesadüfmüdür.

5- 4734 sayılı ihale kanunun 21/a maddesine göre yapılan açık ihalede benzer işe esas unutulmuş bir alım söz konusu olmuş ise neden 1.ihalede yasada belirtilen % 20 arttırım uygulanmamıştır.

6- 4734 sayılı ihale kanunun 21/a maddesine göre yapılan 1. ihaleye itiraz olmuşmudur.(İdari ve Teknik şartname) Olmuş ise sonuç ne olmuştur?

7- Aynı işle ilgili Hem 21/a açık ihale usulü, hem de 21/f pazarlık usulü ile ihale etmek yasalara uygunmudur.

8- Her iki ihaledeki firmaların işi yapılacağı yerin Akfırat Mesire alanı olması, her iki firmanın da hem sözleşme tarihlerinin hem de sözleşme sürelerinin aynı olması tesaddüfmüdür?

9- Doğa kampına kaç genç katılmıştır. Kaç eğitici tarafından eğitim vermiştir.

10-Eğitim verecek olan eğiticiler firma tarafından dışarıdan satın almak sureti ile mi yoksa firma bünyesinde çalışan personelmi kullanmıştır.

11- Kampta Eğitim veren Eğiticilerin diploma yeterlilik belgeleri, yada kurs bitirme belgeleri varmıdır. Şartnamede bu gibi konular istenmişmidir?

Not: Konuyla ilgili, belediye yetkililerinin ve diğer ilgililerin verecekleri yanıtlara aynı ölçülerde sayfalarımızda yer verilecektir.