İstanbul Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezinin hazırladığı “Avrupa Birliği Farkındalığı İstanbul’da Şekilleniyor ” projesi destek almaya hak kazandı.

Projenin açılışı  ve 6. AB Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu  1 Temmuz 2011 tarihinde saat 14:00’de  İsanbul Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonunda gerçekleştirilecek.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada;

 

AVRUPA BİRLİĞİ FARKINDALIĞI İSTANBUL’DA ŞEKİLLENİYOR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), valiliklerin AB Birimlerinin projeye dönüşmüş çalışma ve gayretlerini “İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı” çerçevesinde ödüllendiriyor.

 

 İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı” ile 81 ilde valilikler bünyesinde aktif hale getirilmiş olan “Valilik AB Birimleri”nin teknik kapasitesinin desteklenmesi hedefleniyor. Çok yıllı olarak tasarlanmış olan program kapsamında bu yıl 25 valiliğin projesi desteklenecek ve 25 projeye toplam 1.250.000 TL destek sağlanacak.

 

"İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı" kapsamında desteklenecek yirmi beş öncü proje için ilk imzalar İçişleri Bakanı Sayın Osman GÜNEŞ, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış, Avrupa Birliği Genel Sekreter V. Büyükelçi M. Haluk ILICAK ve kazanan illerden gelen Valilerin katılımı ile Ankara Vali Galip DEMİREL Vilayetler Evi’nde 21 Haziran 2011 tarihinde atıldı.

 

İstanbul Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezinin hazırladığı “Avrupa Birliği Farkındalığı İstanbul’da Şekilleniyor ” projesi destek almaya hak kazanan 25 projeden biri.

 

Proje kapsamında, İstanbul Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Projeler Koordinasyon Ekibi, İstanbul Üniversitesi AB Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bahçeşehir Üniversitesi METGEM, İstanbul Teknik Üniversitesi AB Merkezi Araştırma Ofisi, İktisadi Kalkınma Vakfı ile işbirliği içinde proje faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Proje kapsamında eğitim faaliyetlerinden atölye çalışmalarına, proje kataloğu hazırlanmasından Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’ne çalışma ziyareti düzenlenmesine kadar birçok faaliyet gerçekleşecek…

 

6 ay süreyle uygulanacak faaliyetlerde amaç İstanbul Valiliği Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi (DİABKM)’nin beşeri ve kurumsal kapasitesini artırmak, AB’ye Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu (UDYK)’nun ve alt çalışma gruplarının verimli çalışmasını sağlamak, STK’lar, belediyeler, kaymakamlıklar, il ve ilçe müdürlükleri personelinin proje hazırlama kapasitesini geliştirmek.

 

Proje ile;

 

İstanbul’da Avrupa Birliği Farkındalığı Artıyor!

 

Türkiye-AB ilişkilerinden AB müktesebatına uyum sürecine, AB mali yardımlarından hibe programlarına proje hazırlamaya kadar birçok farklı konuda yaklaşık bin kişi eğitim alacak; İstanbul’da AB farkındalığı artacak…

 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ziyaret Ediliyor!

 

Yaklaşık 40 kişilik bir heyet tarafından Avrupa Birliği ile ilgili konularda bilgi almak üzere Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’ne bir günlük bir çalışma ziyareti düzenlenecek.

 

AB Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu’nun 2012 Yılı Gündemi Belirleniyor!

 

İstanbul Valiliği AB Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu’nun ve 18 alt çalışma grubunun 2012 yılı çalışmalarına ve toplantılarına ilişkin gündem taslakları oluşturmak amacıyla atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

 

İstanbul İlinde Uygulanan Avrupa Birliği Projeleri Bir Kitapta Toplanıyor!

 

İstanbul ilinde Avrupa Birliği tarafından hibe sağlanan, tamamlanmış veya devam eden projeler hakkında bilgi veren bir proje katalogu hazırlanacak.

 

Projenin açılış töreni 01 Temmuz 2011 Cuma günü saat 14:00’da İstanbul Özel İdaresi Meclis Salonunda gerçekleşecek.